Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelu – erinomainen keino tarjota nuorelle kesätöitä

23.02.2016

Kesätöiden avulla nuoret oppivat työelämän pelisääntöjä ja vastavuoroisesti yritykset tutustuvat tuleviin osaajiin. Kun työpaikoilla niin työnantajat kuin työntekijät antavat nuorille positiivisia kokemuksia työelämästä, voidaan olla myös vaikuttamassa oman alan työvoiman saatavuuteen jatkossa.

Tutustu työelämään ja tienaa -kesätyöharjoitteluohjelma on yksi keino nuorille päästä kesätöihin ja tutustumaan työelämään. Se on suunnattu peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille ja lukiolaisille. Ohjelman tavoitteena on kahden viikon tai kymmenen työpäivän aikana tarjota nuorelle mahdollisuuksia tutustua työelämään ja yrityksiin.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat antaneet suosituksen harjoittelua koskevista pelisäännöistä, joita on saatettu tarkentaa vielä toimialakohtaisesti. Useimmat toimialat, joille EK:n ja SAK:n jäsenliitot solmivat työehtosopimuksia, ovat mahdollistaneet toimialallaan kesäharjoittelun.

– Viime vuosina EK:n jäsenyrityksissä on työskennellyt Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelman kautta noin parisenkymmentätuhatta nuorta. Tämä on yksi arvokas tapa työllistää niitä nuoria, joille ikänsä puolesta voi olla muuten haastavaa löytää kesätöitä, sanoo EK:n asiantuntija Minna Etu-Seppälä.

– Kesätyö on monelle nuorelle ensimmäinen kokemus työelämästä. Hyvin hoidettu perehdytys sekä kirjallinen työsopimus ja työtodistus välittävät kuvan reiluista työmarkkinoista. Onnistunut kesätyökokemus jättää jälkensä ja ohjaa positiivisella tavalla nuorten koulutus- ja uravalintoja, toteaa SAK:n työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen.

EK:n tavoitteena on, että tulevana kesänä sen jäsenyrityksistä kesätyöpaikan saisi 110 000 nuorta. Jäsenyrityksistä 12 prosenttia arvioi lisäävänsä kesätyöpaikkojen määrää edellisestä kesästä.

Tutustu työelämään ja tienaa -malli on vain yksi nuorten kesätyöllistämisen malli. EK ja SAK pitävät tärkeänä erilaisia nuorten työllistämisen muotoja ja sitä, että nuorille tarjotaan kesätöitä haastavissakin taloustilanteissa.

Lisätietoja:

Minna Etu-Seppälä, EK, puh: 040 778 0182, minna.etu-seppala@ek.fi

Pirjo Väänänen, SAK, puh: 040 827 9855, pirjo.vaananen@sak.fi