EK:n yrityskysely: 10 prosentilla bisnesenkelikokemusta – aktiivisia bisnesenkeleitä yli 4 000

Bisnesenkelitoiminta on Suomessa luultua yleisempää. Ilmiötä on vauhdittanut niin startup-yritysten luoma kysyntä kuin onnistuneet omistajanvaihdokset, joiden seurauksena senioriyrittäjät ovat päässeet panostamaan uuteen liiketoimintaan.

EK:n yrityskyselyn keskeiset havainnot voidaan tiivistää seuraavasti:

  • Työnantajayrittäjistä ja yritysjohtajista 10 prosentilla on kokemusta bisnesenkelitoiminnasta eli alku- tai kasvuvaiheen yritysten rahoittamisesta. Tämä vastaa karkean arvion mukaan lähes 9 000 henkilöä.
  • Paraikaa aktiivisia bisnesenkeleitä on 5 prosenttia työnantajayrittäjistä ja yritysjohtajista eli arviolta yli 4 000 henkilöä.
  • Alueellisesti tarkasteltuna bisnesenkelikokemusta esiintyy eniten Helsinki-Uudenmaan suuralueella, jossa 15 prosenttia vastaajista oli sijoittanut rahaa ja osaamistaan yhteen tai useampaan alku- tai kasvuvaiheen yritykseen. Sen sijaan Itä- ja Pohjois-Suomessa osuus on prosentin luokkaa.
  • Bisnesenkelikokemus on yleisintä yrityksen elinkaaren kummassakin ääripäässä. Alku- ja kasvuvaiheen yritysten omistaja-johtajista 18 prosenttia oli toiminut tai toimii parhaillaan bisnesenkelinä. Omistajanvaihdosvaiheessa prosenttiosuus oli 19 prosenttia.

Bisnesenkelien määrää voidaan pitää melko suurena, arvioi EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen:

”Yksi keskeinen ajuri on startup-yrittäjyyden luoma kysyntä alkuvaiheen rahoittajille. Tämä näkyy erityisen voimakkaasti Helsinki-Uudenmaan alueella, jossa kasvuhakuisia yrityksiä esiintyy suuralueista eniten ja jossa startup-kulttuuri on jo syvään juurtunutta.”

Myös omistajanvaihdokset ovat tuottaneet maahan huomattavan määrän bisnesenkeleitä, jotka panostavat rahan ohella osaamista ja kontakteja.

”Yrittäjät eivät jää laakereille lepäämään senkään jälkeen, kun oma elämäntyö on saatu uuden sukupolven käsiin. Päinvastoin – pitkän uransa aikana vaurastuneet yrittäjät ovat kiinnostuneita sijoittamaan aikaansa, rahaansa ja osaamistaan alkuvaiheen kasvuyrityksiin. Tätä mahdollisuutta ja aktiivista osaamisreserviä ei Suomessa ole varaa hukata. Tarpeeseen tulevat esimerkiksi kaikki verotusta koskevat uudistukset, joilla vauhditetaan omistajanvaihdoksia.”

”Avainasemassa ovat myös kuntien elinkeinotoimistot ja seudulliset kehitysyhtiöt, koska niillä on erinomaiset edellytykset tunnistaa ja tuoda yhteen niin potentiaalisia bisnesenkeleitä, kohdeyrityksiä kuin yritysten jatkajiakin. ”

Tiedot käyvät ilmi EK:n yrityskyselystä, johon vastasi touko-kesäkuussa yhteensä 562 työnantajayrittäjää ja johtajaa.

Tutustu yrityskyselyn tuloksiin myös infografiikan muodossa.