Etsitkö investoinnillesi sijoittajaa? Ilmoittaudu EU:n portaaliin

28.01.2016

Uusi eurooppalainen portaali välittää tietoa investointihankkeista, joihin etsitään sijoittajaa. Yritys: ilmoita projektisi mukaan!

Euroopan komissio ja Euroopan investointipankki ovat perustaneet portaalin investointihankkeille. Siihen kootaan tietoja sekä tämänhetkisistä että tulevista investoinneista.

Nyt pilottivaiheessa oleva portaali pyrkii kiinnittämään mahdollisten sijoittajien huomion ja antamaan tietoa investoinneista, joihin etsitään sijoittajia.

Tavoitteena on lisätä sijoittajien luottamusta ja varmuutta sekä poistaa esteitä investointien tieltä. Samalla myös hankkeet saavat lisää näkyvyyttä.

Portaaliin hyväksyttävien projektien pitää täyttää seuraavat ehdot:

  • Hanke on suuruudeltaan vähintään 10 miljoonaa euroa.
  • Se käynnistyy oletettavasti kolmen vuoden sisällä esityksen lähettämisestä.
  • Sitä edistää joko julkinen tai yksityinen toimija, joka on perustettu EU-maahan.
  • Se on yhteensopiva kaiken EU- ja kansallisen lainsäädännön kanssa.

Kiinnostuitko? Täytä komission sivuilta löytyvä englanninkielinen projektilomake 

Pilottivaiheessa käsittelymaksu on 100 euroa, sen jälkeen (todennäköisesti jo helmikuussa) 250 euroa.

ESIR-ohjelmasta rahoitusta yritysten investointeihin

Hankeportaali on osa Euroopan investointiohjelmaa ESIRiä. Ohjelman tavoitteena on lisätä yksityisten investointien määrää ja nopeuttaa siten talouskasvua sekä parantaa työllisyyttä Euroopassa.

Euroopan investointipankin yhteydessä toimiva ESIR tarjoaa rahoitusta taloudellisesti kannattavien investointien toteuttamiseen. Pääosa rahoituksesta kohdistuu infrastruktuuriin ja uudistaviin teollisiin investointeihin ja noin neljäsosa pk-yrityksille lainojen lisäksi myös sijoituksina rahastojen kautta.

Tammikuuhun 2016 mennessä ohjelmassa on mukana yhteensä 42 infrastruktuuri- tai t&k-hanketta. Lisäksi on allekirjoitettu 84 pk-rahoitussopimusta. ESIRin rahoitus on näissä hankkeissa yhteensä 7,5 miljardia euroa. Kokonaisrahoituksen oletetaan yltävän 50 miljardiin euroon.

ESIR tarjoaa myös neuvontapalveluja: esimerkiksi investointihankkeesta voi saada soveltuvuusarvion ja yritys voi jättää yhteydenottopyynnön. Lue lisää ohjelman suomenkielisiltä nettisivuilta