EU uudistaa tekijänoikeussääntelyä digiajan tarpeisiin

14.12.2015

Ensimmäiseksi pyritään laajentamaan verkkosisältöjen saatavuutta ja haetaan kokonaisnäkemystä tekijänoikeussääntöjen nykyaikaistamiseksi.

Euroopan komissio julkaisi joulukuun alussa kaksi asiakirjaa tekijänoikeussääntelyn uudistamisesta: tiedonannon sääntelyn puitteiden nykyaikaistamisesta ja asetusehdotuksen verkon sisältöpalvelujen siirrettävyydestä rajojen yli. Molemmat liittyvät EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan.

Asetusehdotus on laatuaan ensimmäinen ja sillä halutaan luoda kuluttajille mahdollisuus käyttää laillisesti kotimaasta hankittuja, tekijänoikeudella suojattuja verkkosisältöjä liikuttaessa tilapäisesti jossakin toisessa EU-maassa.

Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi musiikki, elokuvat, tv-sarjat ja sähköiset kirjat. Asetus pyrkii siten turvaamaan esimerkiksi Netflixin ja Spotifyn kaltaisten suosittujen suoratoistopalvelujen käytön tilapäisesti kotimaan ulkopuolella EU:n alueella.

Sen sijaan asetusehdotus ei koske sellaisten palveluntarjoajien sisältöjä, joiden järjestelmistä ei pystytä todentamaan käyttäjän asuinmaata. Suomessa se tarkoittaa esimerkiksi YLEn sisältöjä.

Sisältöjen rajat ylittävä käyttö on tarkoitus saada voimaan vuonna 2017 eli samaan aikaan, kun verkkovierailumaksut poistuvat EU:ssa.

Modernimpaa otetta kaivataan

EU:ssa on tavoitteena uudistaa tekijänoikeussääntelyä asteittain digiaikaan sopivaksi. Komissio aikoo viedä tiedonannossa linjaamansa toimet eteenpäin lainsäädäntö- tai muina ehdotuksina kevään 2016 aikana.

Sääntelyn uudistamisessa keskitytään erityisesti sisältöjen laajempaan saatavuuteen EU:ssa sekä poikkeuksiin, joita voidaan tehdä tekijälle kuuluvaan yksinoikeuteen (kielto-oikeuteen) muun muassa innovoinnin, tutkimuksen ja koulutuksen edistämiseksi. Tällöin tekijänoikeudella suojattuja teoksia voitaisiin käyttää ilman oikeudenhaltijan lupaa. Se selkeyttäisi esimerkiksi koulujen pitämien verkkokurssien pelisääntöjä.

Komission mielestä on tärkeää huolehtia siitä, että oikeudenhaltijoille maksetaan teosten käytöstä oikeudenmukainen korvaus ja heidän aineistojaan suojataan riittävästi. Komissio miettii esimerkiksi koostepalvelujen roolia suojattujen sisältöjen välittäjänä, tekijöille maksettavien korvausten kohtuullisuutta, piratismin torjuntaa sekä välittäjien mahdollisuuksia poistaa verkossa jaettavaa laitonta sisältöä nykyistä tehokkaammin.

Pitkän aikavälin tavoitteena komissiolla on säätää nykyisen direktiivipaketin tilalle yksi yhtenäinen tekijänoikeuslaki, joka täyttää digiajan tarpeet.

Elinkeinoelämä: Uuden sääntelyn tarve harkittava tarkoin

Suomalainen elinkeinoelämä kannattaa digitaalisten sisämarkkinoiden edistämistä, mutta sääntelyn asemesta komission pitäisi painottaa digitaalisen liiketoiminnan kasvua edistäviä toimia. Niissä pitäisi ottaa huomioon muun muassa kansallisten markkinoiden erityispiirteet, kuten maan ja kielialueen koko.

– Jos uusi sääntely on aivan välttämätöntä digimarkkinoiden edistämiseksi, komission on pidettävä kiinni paremman sääntelyn periaatteista ja kohdeltava kaikkia osapuolia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, EK:n asiantuntija Riikka Tähtivuori alleviivaa.

EK:n mielestä laillisesti hankittujen aineistojen siirrettävyys rajojen yli olisi ollut mahdollista toteuttaa ilman uutta lainsäädäntöä. Tekijänoikeuksien käytöstä ja siirrosta pitäisi löytää vastaisuudessa ratkaisu ensisijaisesti lisensioinnin kautta, sillä lisensiointimarkkinoiden kehittyminen olisi paras ja tehokkain tapa edistää teosten käyttöä digitaalisilla sisämarkkinoilla.

– Komission pitkän aikavälin tavoite EU:n yhtenäisestä tekijänoikeuslaista on periaatteessa ymmärrettävä, mutta tekijänoikeusteollisuuden näkökulmasta riskit ovat todella suuret. EU:n lainsäädäntöhankkeet tuppaavat venymään useiden vuosien pituisiksi eikä yhteispäätösmenettely ole aina ketterää ja ennustettavaa.

Joustavuutta haetaan myös Suomessa

Digitaalisten sisältömarkkinoiden nykytila ja kehittäminen ovat olleet esillä hiljattain myös Suomessa, kun Anssi Vanjoen johdolla valmisteltu raportti otti kantaa digitaalisten sisältöjen kovassa globaalissa kilpailussa pärjäämiseen ja tekijänoikeusjärjestelmän uudistamiseen.

Raportissa peräänkuulutetaan joustavampia tekijänoikeuksia, joihin pääsemiseksi ehdotetaan muun muassa

  • teknologianeutraliteetin korostamista,
  • markkinoille pääsyn esteiden helpottamista,
  • mahdollisuutta hankkia oikeuksia keskitetysti niin, että kukin toimija voi valita tarpeellisen markkina-alueen mukaiset oikeudet,
  • sopimusvapauden ja suoran sopimisen periaatteiden korostamista oikeuksien hankinnassa sekä
  • tekijänoikeuksien merkitystä elinkeinopoliittisesta näkökulmasta ja tekijänoikeushallinnon siirtämistä TEMiin.

Lue raportti liikenne- ja viestintäministeriön sivuilta 

Lue lisää: EK:n näkemyksiä EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta (pdf, in English)