Hyötytietoa yrityksille: Tekes uudisti kansainvälisen kasvun rahoitusta

05.04.2016

Tekes on uudistanut kasvun ja kansainvälistymisen palvelujaan. Tavoitteena on auttaa yrityksiä vahvistamaan vientivalmiuksia ja parantamaan osaamista kansainvälistymisessä. EK kannustaa yrityksiä hyödyntämään tarjolla olevaa rahoitusta.

Rahoitusta voi saada muun muassa kansainvälistymisen alku- ja kasvuvaiheen selvityksiin liiketoiminnasta, markkinoista sekä IPR- ja patenttiasioista, uuden tuote- tai palvelukonseptin kysynnän testaukseen, asiakas- ja markkinapilottien toteuttamiseen sekä kansainvälistymiseen liittyvän innovaatioprosessin kehittämiseen.

Uudistus tarjoaa omat rahoituspalvelut alle 5-vuotiaille nuorille yrityksille sekä pk-yrityksille ja midcap-yrityksille (suuri yritys, jonka liikevaihto enintään 300 miljoonaa euroa). Uudistuksella korvataan Tekesin aiempi Kansainvälisen kasvun suunnittelu -rahoituspalvelu.

Nuorille yrityksille tarkoitetussa Tempo-rahoituspalvelussa tavoitteena on auttaa yrityksiä kasvamaan nopeasti vientimarkkinoille. Uudistuksessa on huomioitu erityisesti keksintölähtöiset yritykset entistä joustavammin. Nuoret yritykset voivat esimerkiksi selvittää ketterästi keksintölähtöisten, alkuvaiheen hankkeiden elinkelpoisuutta tekemällä prototyyppejä ja kartoittamalla markkinoita.

Pk- ja midcap -yrityksille tarkoitetun Kiito-rahoituspalvelun kautta yritys voi kehittää esimerkiksi kasvustrategiaansa ja parantaa valmiuksiaan vientimarkkinoilla selvittämällä markkinoita ja asiakastarvetta.

Monet pk-yritykset hyötyvät innovaatiotoiminnan systemaattisesta kehittämisestä. Tekesin uuden Into-rahoituksen kautta pk-yrityksellä on mahdollisuus kehittää innovaatioprosessia ulkopuolisen asiantuntijan avulla tai lainata huippuosaaja suuryrityksestä tai tutkimusorganisaatiosta työskentelemään yrityksessä määräaikaisesti.

Lisäksi kaikenkokoiset yritykset voivat mm. kehittää yrityksen osaamispohjaa tai luoda uudenlaista yrityskulttuuria liiketoiminnan muutokselle. Avustus vaihtelee yrityskoon ja toimenpiteen mukaan. Tekesin Tempo- ja Kiito-rahoitus on de minimis -ehtoista. Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoitus säilyy pääosin ennallaan.

– Haluamme tukea yrityksiä aiempaa kokonaisvaltaisemmin kasvun eri vaiheissa ja edistää innovaatioihin perustuvaa viennin kasvua, asiakaskokemusjohtaja Minna Suutari (Tekes) sanoo.

Ulkopuolinen apu usein tarpeen

Markkinoiden avautuminen ja digitalisaatio monipuolistavat yritysten mahdollisuuksia kansainvälistyä. Samalla kuitenkin myös haasteet kasvavat.

Kansainvälistyminen on pk-yritykselle luonnollinen osa kasvua ja uudistumista, mutta usein tarvitaan markkinaehtoista apua esimerkiksi markkinatiedon hankintaan tai tuotteiden pilotointiin ja testaamiseen uusilla kohdemarkkinoilla.

– Tekesin uudet rahoitustuotteet vastaavat osaltaan hyvin yritysten tarpeisiin ja rakentavat kansainvälistyvälle pk-yritykselle väylän sisään Team Finlandin palveluihin, asiantuntija Outi Ervasti (EK) kommentoi.

EK pitää erittäin myönteisinä Kiito- ja Into-rahoituspalvelun hankkeita, joissa yrityksiä tuetaan käyttämään avustusta myös aineettoman omaisuuden suojaamiseen sekä immateriaalioikeuksien hallinnointiin ja puolustamiseen.

– Aineettoman arvonluonnin ja investointien merkitys kansantaloudessa kasvaa koko ajan. Esimerkiksi digitalisaatio nostaa IPR-oikeuksien merkitystä yritysten liiketoiminnan tukipilarina ja kasvun mahdollistaja, IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori (EK) muistuttaa.

– Startup- ja pk-yrityksissä on paljon tehtävää IPR:ien hyödyntämisessä. Tekesin hankkeet ovat toivottuja, myönteisiä avauksia innovatiivisen alan liiketoiminnan viemisessä kansainvälisille markkinoille.

Lisätietoja: