Jäähyväisverolle tyrmäys EK:n veroseminaarissa

18.03.2015

Mediassa esillä ollut jäähyväisvero sai EK:n veroseminaarin panelisteilta tyrmäyksen. Paneelissa mukana ollut professori Heikki Niskakangas piti veroa EU-oikeudellisesti mahdottomana. Myöskään muut veroseminaarin panelistit eivät pitäneet jäähyväisveroa toteuttamiskelpoisena.

Verotuksen poukkoilevuus ja rakenteellisten uudistusten tarve nousivat seminaarin suuriksi puheenaiheiksi, kun neljä valtakunnan talousosaajaa kokoontui paneelikeskusteluun EK:n veroseminaariin. Paneelissa veropolitiikan suuntaa seuraavalla vaalikaudella puntaroivat johtaja Seija Ilmakunnas, professori Heikki Niskakangas, ylijohtaja Juhana Vartiainen sekä toimitusjohtaja Vesa Vihriälä.

Panelistit olivat yksimielisiä Suomen verotuksen ennakoimattomuudesta. Heidän mielestään se ei anna yrityksille mahdollisuuksia suunnitella tulevaisuuttaan ja estää yrityksiä kilpailukyvyn nostamisessa. Yhteisöveron laskua he pitivät oikeana ratkaisuna, joskin tässä vaiheessa on vielä mahdotonta sanoa sen lopullisia vaikutuksia.

Keskustelijoiden mielestä Suomen ongelmat eivät ratkea verojärjestelmää kehittämällä vaan ratkaisu löytyy työmarkkinapuolelta. Löytämällä oikeat ratkaisut siellä, selvitetään kilpailukykyongelmat ja työn määrään liittyvät kysymykset. Samalla todettiin, että luottoluokittajille eivät enää riitä kauniit lupaukset tulevista rakenneuudistuksista. Pian vaaditaan konkreettisia näyttöjä.

Tuloveroa panelistit olivat valmiit keventämään. Lievää erimielisyyttä tosin syntyi kevennyksen määrästä ja siitä, millä se rahoitetaan.

Keskustelijoilta löytyi kuitenkin uskoa veropolitiikan parantumiseen seuraavalla vaalikaudella. Vaikka Vartiaisen mielestä poliittinen päätöksenteko ei herätä luottamusta, löytyi keskustelijoilta kuitenkin uskoa veropolitiikan parantumiseen seuraavalla vaalikaudella. Niskakankaan sanoin veropolitiikkaa paranee, koska lähtötaso on niin heikko.