Kaikki Suomeen tulleet investoinnit eivät näy tilastoissa

23.05.2014

Kansainvälistyminen on keskeinen muutosvoima Suomen kansantaloudessa. Siitä tarvittaisiin vastaisuudessa nykyistä tilastodataa tarkempaa, yrityskohtaista analyysia.

Suomen talouselämä on avautunut parin viime vuosikymmenen aikana selvästi. Suomalaiset yritykset ovat laajentuneet ulkomaille ja samaan aikaan Suomeen on tullut merkittäviä ulkomaisia sijoituksia.

Kansainvälistymiskehityksestä on kuitenkin vaikeaa saada tarkkaa kuvaa nykyisistä tilastolähteistä. Usein käytetään tilastoja suorista sijoituksista, mutta monestakaan syystä ne eivät anna tarkkaa kuvaa Suomeen ja Suomesta suuntautuneista investointivirroista.

Asiaa on selvitetty ETLAssa. Suomen Pankin Topias Leino ja ETLAn Jyrki Ali-Yrkkö julkaisivat toukokuun puolivälissä tutkimuksen Mittaavatko suorat sijoitukset ulkomaisten yritysten tekemiä investointeja? Siinä pureudutaan nykytilastojen puutteisiin ja esitetään laskelmia ulkomaisista ”reaali-investoinneista” Suomeen vuosina 2002–2011.

Houkutteleeko Suomi investointeja luultua paremmin?

Selvityksen mukaan tilastoluvut ovat aliarvioineet Suomeen kohdistuneita ulkomaisia investointeja erityisesti vuoden 2007 jälkeen.

– Tämä on kiinnostava tieto, ja siitä voisi päätellä Suomen houkuttelevuuden sijoituskohteena olleen jonkin verran parempi kuin suorien sijoitusten tilastoluvut kertovat, EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila kommentoi.

– Tilastolukujen ja todellisten investointien välinen ero on kuitenkin vaihdellut voimakkaasti vuosittain. Tämä voi johtua osaltaan Suomen talouden pienestä koosta, jolloin yksittäiset investointipäätökset voivat vaikuttaa paljon kokonaislukuihin, Urrila muistuttaa.

Hänen mukaansa vastaisuudessakin tarvittaisiin nykyistä tilastodataa tarkempaa, yrityskohtaista analyysia kansainvälistymiskehityksestä, joka on aivan keskeinen muutosvoima Suomen kansantaloudessa.

– Erityisesti investointien jakautuminen yrityskauppoihin ja uusinvestointeihin (greenfield) on mielenkiintoista, koska eri investointityyppien kansantaloudelliset vaikutukset poikkeavat toisistaan, Urrila sanoo.

Suorat sijoitukset keskittyneet voimakkaasti

Selvityksessä osoitetaan useita syitä, joiden vuoksi suorat sijoitukset eivät välttämättä kuvaa ulkomaisten yritysten tekemiä reaali-investointeja. Yksi syy on, että maassa jo toimivat ulkomaiset yritykset käyttävät investointiensa rahoitukseen muita rahoituskanavia kuin omaa konserniyhtiötä.

Toinen syy on, että kasvava osa maahan tulevista suorista sijoituksista virtaa Suomessa olevien sijoituskohteiden kautta takaisin ulkomaille. Kolmas merkittävä syy löytyy yrityskaupoista ja fuusioista. Niissä maahan tulee suoraksi sijoitukseksi tilastoituvaa pääomaa, joka ei päädy itse ostokohteelle vaan aiemmille omistajille.

Tutkimuksessa nousi esiin myös suorien sijoitusten voimakas keskittyneisyys Suomessa. Joinakin vuosina kymmenen suurimman maahan tulleen suoran sijoituksen osuus oli yli 80 prosenttia kyseisen vuoden suorien sijoitusten kokonaisarvosta.

Kuva: 123rf.com/lucadp