Kauppojen aukioloaikojen vapautus tärkeä askel normitalkoissa

On tärkeää, että yrittäjät saavat vihdoin pitää liikkeitään auki silloin, kun he katsovat sen olevan järkevintä ja tuottavinta. Ripeä toimeenpano on nyt tärkeää, kommentoi EK:n asiantuntija Hannu Ylänen.

Hannu YlänenHallituksen ehdotus kumota liikeaikalaki mahdollistaisi sen, että kaupat saisivat päättää itse aukioloajoistaan. Hallituksen esityksen mukaan kaikki yritykset voisivat siis jatkossa valita aukioloaikansa asiakastarpeen ja liiketoimintaedellytysten perusteella.

EK:n asiantuntija Hannu Ylänen pitää hallituksen ehdotusta erittäin tervetulleena. Se vastaa myös niihin kehitystarpeisiin, joita EK toi esille omassa sääntelyselvityksessään.

– Hienoa, että hallitus osoittaa määrätietoista etenemistä ja näin voidaan edetä nopealla aikataululla myös käytännön toimeenpanoon.

Kauppojen aukioloajan vapauttamisella on positiivisia vaikutuksia myös työllisyyteen ja kasvun luomiseen, Ylänen uskoo.

– Yrittäjille on elintärkeää, että he saavat vihdoin pitää liikkeitään auki silloin, kun he katsovat sen olevan järkevintä ja tuottavinta.

Esitys poistaisi myös hankalan ja byrokraattisen poikkeuslupamenettelyn kauppojen aukioloaikojen osalta ja näin vähentäisi myös hallinnollista taakkaa ja kustannuksia.

Toivomme lisää tällaisia vahvoja aloitteita, tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, toteaa Ylänen.