Kehitetään Team Finlandia vientiyritysten tarpeista käsin

14.09.2023

EK on laatinut 10 tavoitetta, joiden suuntaan julkisia vienninedistämispalveluita olisi tärkeää kehittää. Viennin ja vientiyritysten määrän kasvu ratkaisee!

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman tavoitteita on Suomen vienninedistämisjärjestelmän kehittäminen. Yli 10 vuotta toiminut Team Finland kaipaa uudistamista, minkä tarpeen myös elinkeinoelämä on tunnistanut. Tarvitsemme uutta toimintaotetta, parempia yrityspalveluita, tehokasta ja tavoitteellista vienninedistämistä sekä toimintamallin kehittämistä.

Suomen viennin ja vientiyritysten määrän kasvu ei ole ollut riittävän ripeää. Yritysten kansainvälisen toimintaympäristön yllättävätkin muutokset, uhkaava markkinoiden polarisaatio ja kiristyvä suurvaltakilpailu vaikuttavat siihen, miten viennin ja investointien edistämistä on syytä jatkossa edistää. Kilpailijamaihin verrattuna resurssimme ovat niukat. Siksi on panostettava siihen, miten saamme enemmän irti tuloksia nykyisestä Team Finland-koneesta. Aina on syytä arvioida, miten esimerkiksi Ruotsi, Tanska, Saksa tai Hollanti kirittävät yrityksiään kansainvälistymään, mutta Team Finland-koneistoa pitää aina kehittää omista vahvuuksista ja erityispiirteistä lähtien.

Kaiken on lähdettävä asiakkaiden eli yritysten palveluiden saatavuuden ja laadun parantamisen näkökulmasta. Team Finland toimii hyvin, jos se aidosti johtaa viennin ja vientiyritysten määrän kasvuun. Vienninedistämistyötä tekevät ja tukevat erityisesti työ- ja elinkeinoministeriö sekä ulkoministeriö, joiden yhteistyötä voidaan aina syventää ja kehittää – meillä ja maailmalla. Mikä ministeriö vastaa ensisijaisesti mistäkin toiminnasta riippuu siitä, miten palveluiden laatua ja tuloksellisuutta viennin ja investointien kasvun kannalta voidaan parhaiten edistää.

EK on tunnistanut seuraavat 10 tavoitetta, joiden suuntaan julkisia vienninedistämispalveluita ja Team Finlandin koneistoa olisi tärkeää kehittää:

 1. RIITTÄVÄT RESURSSIT
  Vienninedistämisen resurssit tulisi nostaa pitkäjännitteisellä työllä kilpailijamaiden tasolle. Tänään olemme kaukana siitä.
 2. TARVE FOKUSOIDA
  Resurssiniukkuuden myötä markkinoita on kyettävä priorisoimaan ja palveluita fokusoimaan. Palveluita on suunnattava erityisesti kasvu- ja kansainvälistymiskykyisille ja -haluisille yrityksille vaikuttavuuden vahvistamiseksi.
 3. MONIPUOLINEN OSAAMINEN
  Yritysten vientiä tukevien palveluiden laatu syntyy erityisesti kohdemaassa toimivien asiantuntijoiden maa- ja markkinaosaamisesta sekä paikallisista verkostoista.
 4. YHTEISET TAVOITTEET, SELKEÄ JOHTAMINEN JA VASTUUT
  Kaikilla Team Finland -toimijoilla ja -kumppaneilla on oltava yhteinen käsitys toiminnan tavoitteista, johtamisesta ja vastuista.
 5. KYSYNTÄÄN VASTAAVA TARJONTA
  Olennaista on tunnistaa paikallinen markkinatarve ja kysyntä erilaisille kaupallisille ratkaisuille, minkä jälkeen Suomesta on löydettävä nopeasti ja joustavasti oikeanlaista yritystarjontaa.
 6. SELVÄ PALVELUPOLKU
  Maakunnasta maailmalle -palvelupolkua on selkiytettävä ja parannettava. Yritykset arvostavat asiakaskohtaista palvelua yleisen ”yhden luukun palvelun” sijasta. 
 7. KASVUYRITYSTEN ERITYISTARPEET
  Suurten ja pienempien yritysten tarpeet ovat usein erilaisia ja Team Finlandin on vastattava molempiin. Viennin ja vientiyritysten määrä saadaan kasvuun, jos onnistumme hallitusohjelman mukaisesti kaksinkertaistamaan Mittelstand-yritysten määrän vuoteen 2030 mennessä.
 8. RIPEÄ REAKTIOKYKY
  Parannetaan Team Finland -verkoston kykyä vastata nopeasti uusiin tilanteisiin ja tarpeisiin sekä luodaan tätä varten ennalta määritellyt menettelytavat.
 9. KUMPPANUUS ELINKEINOELÄMÄN KANSSA
  Yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa on tiivistettävä Team Finland -toiminnan kaikilla tasoilla.
 10. TOIMINTAKYKY MUUTOSTEN KESKELLÄ
  Vienninedistämisen kokonaisuus on säilytettävä jatkuvasti täysin toimintakykyisenä. Kehittämistyötä on tehtävä kiinteänä osana yrityspalveluiden kokonaisuutta ja yhteys TEM-konserniin säilytettävä.

Tutustu EK:n kymmeneen tavoitteeseen tarkemmin oheisessa muistiossa, jonka ovat laatineet johtava asiantuntija Paavali Kukkonen ja johtaja Timo Vuori. Molemmat seuraavat tiiviisti hallitusohjelman mukaisia valmistelutoimia Team Finland-toiminnan kehittämiseksi sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kehittämistä vienninedistämisessä. He toimivat myös EK:n edustajina Team Finland -johtoryhmässä.

EK:n 10 tavoitetta Team Finlandin uudistamiseen