Kestävän kehityksen Rio+20-neuvottelut käynnistyvät

19.03.2012

Yritykset ovat avainasemassa, kun kestävän kehityksen haasteissa edetään sanoista tekoihin. Riossa tulee löytää ratkaisuja siihen, kuinka elinkeinoelämän ja yrittäjyyden potentiaali saadaan parhaiten hyödynnettyä vihreän talouden edistämisessä.

Kestävän kehityksen Rio+20-konferenssin ensimmäinen neuvottelukierros on käynnistynyt . Neuvottelut huipentuvat 20.–22.6. Rio de Janeirossa pidettävään huippukokoukseen. Rio+20 on jatkoa vuonna 1992 samassa kaupungissa järjestetylle YK:n ensimmäiselle ympäristö- ja kehityskonferenssille.

Rio+20-kokouksen keskeisenä teemana on vihreä talous kestävän kehityksen ja köyhyyden poistamisen yhteydessä, kertoo EK:n asiantuntija Tuuli Mäkelä.

–  Agendalla on tärkeitä mutta laajoja yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ekologisia teemoja. Avainkysymys on se, miten Riossa päästäisiin juhlapuheita pidemmälle eli käytännön  toteutuksiin.

– Katseet on suunnattava yrityksiin, kun halutaan ratkaisuja vaikkapa puhtaan veden, energian tai ruuan saatavuuteen. Samalla voidaan aikaansaada yhteiskunnallisia parannuksia, esimerkiksi kohentaa naisten asemaa tai ihmisten terveyttä. Yrittäjyys parantaa työllisyyttä, ja taloudellisesti kannattava ja vastuullinen liiketoiminta luo hyvinvointia.

Yritykset eivät kuitenkaan pysty yksin ratkomaan valtavan mittaluokan haasteita. Investointien vauhdittamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä, vakaata ja ennakoitavaa politiikkaa. Kansainvälisillä markkinoilla pitää myös olla tasapuoliset pelisäännöt kilpailuvääristymien välttämiseksi, Mäkelä muistuttaa.

– Jotta kestävän kehityksen ratkaisut tulisivat laajalti käyttöön, tarvitaan avoimia ja tehokkaasti toimivia markkinoita. Tutkimukseen ja kehitykseen täytyy panostaa niin teknologioiden, palvelukonseptien kuin liiketoimintamallien osalta. Tässäkin on syytä vahvistaa kansainvälisiä verkostoja ja kumppanuuksia.

Mäkelä toivoo, että Riossa kuunnellaan yritysten kokemuksia ja otetaan yritykset tiivisti mukaan pohtimaan konferenssin jälkeistä vaihetta.