Korotetut poistot tukevat investointeja

17.11.2014

Elinkeinoelämä on tyytyväinen siihen, että tuotannollisten investointien korotettuja, kaksinkertaisia poistoja on mahdollista tehdä myös vuosina 2015 ja 2016. Maan hallitus päätti asiasta 17.11. osana täydennettyä talousarvioesitystä. Toimenpide tukee investointien käynnistymistä.

Huojennetut poistot koskevat uusia tehdas- ja työpajarakennuksia sekä tehtaassa ja työpajassa käytettäviä uusia koneita ja laitteita. EK:n mielestä olisi kuitenkin tärkeää, että mahdollisuus korotettuihin poistoihin koskisi myös palveluyrityksiä.

Hallitus muutti näin aiempaa päätöstään, jonka perusteella korotettujen poistojen käyttömahdollisuus olisi päättynyt tämän vuoden lopussa.