Kuukausiansiot nousivat keskimäärin 2,5 prosenttia ‒ vaihtuvuus hidasti ansiokehitystä

28.03.2023

Säännöllisen työajan kuukausiansiot nousivat EK:n jäsenyrityksissä syyskuusta 2021 syyskuuhun 2022 keskimäärin 2,5 prosenttia. Toisaalta identtisten henkilöiden, jotka olivat tilastossa mukana jo edellisenä vuonna, keskiansiot nousivat 3–6 prosenttia alasta riippuen.

Teollisuuden toimihenkilöillä keskimääräinen ansiokehitys oli 1,9 prosenttia, teollisuuden ylemmillä toimihenkilöillä 2,1 ja kaupan työntekijöillä 2,2 prosenttia. Rakentamisessa toimihenkilöiden keskiansiot nousivat 3,2 prosenttia. Ansiokehitykseen vaikuttivat eniten työehtosopimusten palkankorotukset, jotka olivat useimmilla aloilla 1,8‒2,0 prosenttia.

Vaihtuvuus hidasti keskiansion nousua tilastossa

Kuukausipalkkatilastoon tuli vuonna 2022 runsaasti lisää palkansaajia mm. vahvasta työllisyyskehityksestä johtuen. Tämä vaikutti tilastossa keskiansion nousua hidastavasti, sillä uusille työntekijöille maksetaan yleensä matalampaa palkkaa kuin kokeneille. Näin ollen sopimuskorotuksen ylittävä osuus ansiokehityksestä – niin sanottu palkkaliukuma – jäi keskeisillä toimialoilla melko pieneksi tai negatiiviseksi.

Identtisten henkilöiden ansiokehitys ripeää

Koska vaihtuvuus vaikuttaa melko voimakkaasti tilastoituun ansiokehitykseen, on tärkeää tarkastella ansioiden muutosta myös identtisillä henkilöillä, jotka olivat mukana tilastossa sekä vuonna 2021 että 2022. Identtisten ansiokehitys oli teollisuuden toimihenkilöillä 3,7 ja kaupan työntekijöillä 3,4 prosenttia. Yli viiden prosentin nousua identtisten keskiansioissa mitattiin rakentamisessa, matkailu- ja ravintolapalveluissa sekä tietotekniikan alalla. Identtisten ansiokehitystä vauhdittaa jonkin verran myös urakehitykseen liittyvä palkkatason nousu.

Keskiansio reilut 4000 euroa kuukaudessa ‒ tulospalkkiot kasvoivat

EK:n jäsenyritysten henkilöstön säännöllisen työajan keskiansio oli syyskuun 2022 palkkatilastossa 4075 euroa kuukaudessa. Mediaani eli keskimmäinen ansio oli 3696 euroa. Teollisuuden kaikkien toimihenkilöiden keskiansio oli 4 717 euroa kuukaudessa ja esimerkiksi kaupan alan koko henkilöstön keskiansio 3 383 euroa kuukaudessa.

Reilu kolmasosa kuukausipalkkatilastoon kuuluvista henkilöistä sai tulospalkkioita vuonna 2022. Tulospalkkioita saaneiden osuus kasvoi useimmilla aloilla jonkin verran edellisvuoteen verrattuna. Keskimääräinen tulospalkkio niitä saaneilla oli 8,4 prosenttia kokonaisansioista, mikä on noin prosenttiyksikkö enemmän kuin vuotta aiemmin.

EK:n kuukausipalkkatilastoa varten kerättiin tiedot noin 580 000:sta yksityisen sektorin palkansaajasta. Tiedot annetaan myös Tilastokeskukselle Suomen virallista palkkatilastoa varten.

Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2022