Kuukausiansiot nousivat noin kaksi prosenttia ‒ vaihtuvuus painoi tilastoitua ansiokehitystä

29.03.2022

Säännöllisen työajan kuukausiansiot nousivat EK:n jäsenyrityksissä syyskuusta 2020 syyskuuhun 2021 keskimäärin 1,9 prosenttia. Toisaalta identtisten henkilöiden, jotka olivat tilastossa mukana jo edellisenä vuonna, ansiot nousivat keskimäärin 3–5 prosenttia useimmilla aloilla.

Teollisuuden toimihenkilöillä keskimääräinen ansiokehitys oli 1,7 prosenttia, teollisuuden ylemmillä toimihenkilöillä 1,9 ja kaupan työntekijöillä 1,8 prosenttia. Rakentamisessa toimihenkilöiden keskiansiot nousivat 1,6 prosenttia. Ansiokehitykseen vaikuttivat eniten työehtosopimusten palkankorotukset, jotka olivat keskimäärin 1,8 prosenttia.

Vaihtuvuus hidasti edelleen keskiansion nousua

Henkilöstön vaihtuvuus oli monella alalla normaalia suurempaa, kun yritykset palkkasivat uutta työvoimaa sekä lisätäkseen henkilöstövahvuutta että korvatakseen pois lähteneitä. Tämä vaikutti tilastossa keskiansion nousua hidastavasti, sillä uusille työntekijöille maksetaan yleensä matalampaa palkkaa kuin kokeneille. Näin ollen sopimuskorotuksen ylittävä osuus ansiokehityksestä – niin sanottu palkkaliukuma – jäi keskeisillä toimialoilla melko pieneksi tai negatiiviseksi.

Identtisten henkilöiden ansiokehitys ripeää

Koska vaihtuvuus vaikuttaa melko voimakkaasti tilastoituun ansiokehitykseen, on tärkeää tarkastella ansioiden muutosta myös identtisillä henkilöillä, jotka ovat mukana tilastossa sekä tarkastelujakson alussa että lopussa. Identtisten ansiokehitys oli teollisuuden toimihenkilöillä 3,5 ja kaupan työntekijöillä 2,4 prosenttia. Nopeinta ansiokehitys oli rahoitusalan ja rakentamisen identtisillä toimihenkilöillä, joilla keskiansio nousi lähes viisi prosenttia. Identtisten ansiokehitystä vauhdittaa jonkin verran urakehitykseen liittyvä palkkatason nousu.

Keskiansio vajaat 4000 euroa kuukaudessa

EK:n jäsenyritysten henkilöstön säännöllisen työajan keskiansio oli syyskuun 2021 palkkatilastossa hieman alle 4000 euroa kuukaudessa. Mediaani eli keskimmäinen ansio oli 3600 euroa. Teollisuuden kaikkien toimihenkilöiden keskiansio oli 4 610 euroa kuukaudessa ja esimerkiksi kaupan alan koko henkilöstön keskiansio 3 309 euroa kuukaudessa.

Kolmasosa kuukausipalkkatilastoon kuuluvista henkilöistä sai tulospalkkioita vuonna 2021. Tulospalkkioita saaneiden osuus pysyi useimmilla aloilla ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Keskimääräinen tulospalkkio niitä saaneilla oli 7,5 prosenttia kokonaisansioista, mikä on hieman enemmän kuin vuotta aiemmin.

EK:n kuukausipalkkatilastoa varten kerättiin tiedot noin 560 000:sta yksityisen sektorin palkansaajasta. Tiedot annetaan myös Tilastokeskukselle Suomen virallista palkkatilastoa varten.

Kuukausipalkkatilasto, syyskuu 2021