Omistajanvaihdoksilla suuri merkitys maaseudulla

Neljännes ydinmaaseudun mikroyrityksistä on omistajanvaihdoksen edessä. Osuus on selvästi suurempi kuin kaupungeissa, joissa nuoria yrittäjiä on enemmän.

Sukupolvenvaihdoksesta johtuvat omistajanvaihdokset ovatkin yksi asukas- ja yritysmääriltään pienempien paikkakuntien kohtalonkysymyksistä lähivuosina.

Usein maaseudulla on kyse sukupolvenvaihdoksista, joissa jatkaja on samasta perheestä kuin yrityksen perustajapolvi.

– Haasteelliseksi tilanne muodostuu silloin, jos jatkajaa ei ole näköpiirissä. Silloin monille maaseudun yrittäjille käytännössä ainoa vaihtoehto on yritystoiminnan lopettaminen. Kyseessä on merkittävä uhka monien kuntien palvelujen säilymiselle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille, sanoo EK:n asiantuntija Jari Huovinen.

Omistajanvaihdoksilla investoinnit liikkeelle

Patoutuneet omistajanvaihdokset jarruttavat myös yritysten investointeja ja kasvuaikomuksia.

– EK:n kyselyt osoittavat selvästi, että voimakkaat kasvutavoitteet vähentyvät yrittäjän ikääntyessä ja pyrkimys aseman säilyttämiseen yleistyy. Toisin sanoen yrittäjäpolvenvaihdoksia edistämällä vauhditetaan todennäköisesti myös kasvuhakuista yrittäjyyttä, Huovinen tiivistää.

Käytännössä tilanteen ratkaiseminen ja uhkakuvien torjuminen edellyttävät yrittäjien ja kuntapäättäjien vuorovaikutuksen tiivistämistä ja syventämistä.

– Hyvän yritysilmaston kunnissa päätösten yritysvaikutusten arviointi on arkipäivää ja yrityksiä kuunnellaan ja kohdellaan tasapuolisesti toimialaan tai kokoon katsomatta. Lisäksi pienyrityksillä on aitoja mahdollisuuksia osallistua julkiseen palvelutuotantoon, toteaa Huovinen.

Mikroyritysten omistajanvaihdokset (pdf-kuvasarja)