Omistajanvaihdosfoorumi laajenee; EK:n Jari Huovinen jatkaa puheenjohtajana

23.05.2023

Jatkorahoitus mahdollistaa valtakunnallisen Omistajanvaihdosfoorumin toiminnan laajentamisen entisestään. EK:n Jari Huovinen jatkaa puheenjohtajana ja Suomen Yrittäjien Anneli Komi aloittaa foorumin operatiivisena päällikkönä.

Omistajanvaihdosten onnistuminen on Suomen pk-sektorin kohtalonkysymyksiä: lähes 14 000 työnantajayritystä ja niiden 90 000 työpaikkaa on saatava lähivuosina siirtymään uuden yrittäjän käsiin.

Valtakunnallinen Omistajanvaihdosfoorumi toimii Suomessa sen hyväksi, että yrityskauppoja ja perheyritysten sukupolvenvaihdoksia saataisiin helpotettua ja vauhditettua. Foorumi ajaa omistajanvaihdoksille myönteistä toimintaympäristöä ja asenneilmapiiriä sekä edistää omistajanvaihdoksia myös yrittäjyyskasvatuksen ja jatkajakoulutuksen, tutkimuksen, neuvonnan ja verkostojen keinoin.

Nyt Omistajanvaihdosfoorumin työ pääsee entisestään laajentumaan, kun se sai työ- ja elinkeinoministeriöltä myönteisen jatkorahoituksen. Ministeriön lisäksi toimintaan ja sen rahoittamiseen osallistuvat foorumin muut jäsenet, jotka ovat yritysten etujärjestöjä, yritysrahoittajia ja -välittäjiä, yritysneuvontaa tarjoavia organisaatioita sekä yliopistoja ja korkeakouluja. Kaikkiaan Omistajanvaihdosfoorumin laajuus kasvaa 15:stä yli 20:een toimijaan.

Omistajanvaihdosfoorumin vetovastuu on Elinkeinoelämän keskusliitolla ja Suomen Yrittäjillä. EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen on valittu jatkamaan foorumin puheenjohtajana. Uutena foorumin operatiivisesta toiminnasta vastaavana päällikkönä aloittaa 1.6. Suomen Yrittäjien Anneli Komi, joka astuu ansaituille eläkepäiville siirtyvän Mika Haaviston saappaisiin.

Laajalla rintamalla tehty yhteistyö tuottaa tulosta. Foorumin asiantuntijoita kuunnellaan ja yritysten tarpeista ollaan nyt aidosti kiinnostuneita, uskoo puheenjohtaja Jari Huovinen:

”Pk-sektorin omistajanvaihdokset on saatu aiempaa vahvemmin päättäjien agendalle. On ymmärretty, että pk-sektorin kasvun ja työllisyyden ensimmäisenä edellytyksenä on varmistaa näiden yritysten jatkuvuus yli omistajanvaihdosvaiheen”.

Jatkossa foorumi tulee porautumaan mm. pk-yritysten hallitustyöskentelyn ja johtamisen rooliin omistajanvaihdoksissa. Samoin painotetaan kasvukeskusten ohella myös pienempien paikkakuntien ja maaseudun yrittäjien omistajanvaihdoksia.

Tuloksellinen toiminta vaatii pitkäjänteisyyttä. Jari Huovisen mukaan olisi ensiarvoisen tärkeää, että foorumin vaikuttavaa toimintaa voisi jatkossa rakentaa projektiluontoisten vuosirahoituksen sijaan pysyvämpänä toimintana.

Lisätietoja Omistajanvaihdosfoorumista ja sen osapuolista