Oppisopimus ja koulutussopimus joustavasti käyttöön 1.1.2018

Ammatillisen koulutuksen reformi tuo uudistuksia oppisopimuskoulutuksen käyttöön yrityksissä. Samalla käyttöön tulee uusi koulutussopimus, joka korvaa nykymuotoisen työssäoppimisen.

Oppisopimuskoulutusta on jatkossa helpompi kohdentaa yritysten tarpeen mukaan. Oppisopimus säilyy ensisijaisena työpaikalla tapahtuvan koulutuksen muotona niille, jotka ovat jo työsuhteessa. Se sopii hyvin henkilöstön osaamisen päivittämiseen työuran aikana, muistuttaa EK:n koulutusasiantuntija Mirja Hannula:

– Oppisopimuksen avulla voidaan hankkia täsmäosaamista henkilöstölle tai sitä voidaan hyödyntää aikaisempaa paremmin myös uuden henkilöstön rekrytoinnissa. Oppisopimusta voidaan hyödyntää esimerkiksi pk-yritysten omistajavaihdoksen tukena tai yrittäjän koulutuksessa.

Oppisopimus voidaan solmia joko lyhyempikestoisena, yksittäiseen tutkinnon osaan tähtäävänä tai tavoitteena voi olla koko tutkinto.

Tärkeä uudistus on myös se, että jatkossa oppisopimus on kaikkien oppilaitosten palveluvalikoimassa eli se on yritysten käytössä aina kun tarve on.  Oppilaitokset saavat oppisopimuskoulutuksesta aiemman enemmän rahoitusta, mikä mahdollistaa koulutuskorvaukset myös oppisopimustyönantajille.

Koulutussopimuksesta joustavasti oppisopimukseen

Uutta on se, että oppisopimuksen rinnalle tulee koulutussopimus, joka ei perustu työsuhteeseen. Nämä kaksi työpaikalla tapahtuvan opiskelun muotoa ovat joustavasti yhdistettävissä.

Mirja Hannula kertoo EK:n ajaneen aktiivisesti oppisopimuksen käytön kynnyksen madaltamista. Nyt tähän tarpeeseen vastataan sitä kautta, että uutta koulutussopimusta voidaan käytännössä hyödyntää oppisopimuksen ennakkojaksona:

–Koulutussopimuksen aikana työnantajalla ja opiskelijalla on mahdollisuus tutustua puolin ja toisin. Sen aikana molempien osapuolien niin halutessa voidaan sopia siirtymisestä työsopimukseen perustuvaan oppisopimukseen.

Koulutussopimuksen kestoa ei ole ajallisesti rajattu, vaan sen etenemisestä sovitaan tutkinnon osa kerrallaan.

Tavoitteeksi hyvä yhteistyö

Ammatillisen koulutuksen reformi ei lisää yritysten velvoitteita, mutta se antaa niille hyvät mahdollisuudet lisätä yhteistyötä koulutussektorin kanssa. Tiivistyvän yhteistyön pohjalta yritysten on helpompi myös saada konkreettisia ratkaistuja omiin osaamis- ja rekrytointitarpeisiinsa.

Hannula muistuttaa, että yritys päättää jatkossakin itse, haluaako se hyödyntää oppi- tai koulutussopimusta.

–On erittäin tärkeää, että oppilaitokset viestivät aktiivisesti yrityksille erilaisista uusista mahdollisuuksista, joita reformin myötä ammatilliseen koulutukseen vuoden vaihteessa tulee.

Tavoitteena on molempia osapuolia palveleva hyvä kumppanuus, jonka päämääränä on opiskelijoiden osaamisen kehittyminen henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Lue lisää ammatillisen koulutuksen uudistuksesta EK:n verkkouutisesta.