Pk-yritys, hae avustusta viennin verkostohankkeille

01.03.2016

Vaikka käytettävissä on vaatimattomat 1 miljoonaa euroa, sillä pystytään kuitenkin pidentämään jo käynnissä olevia hankkeita.

Haku pk-yritysten vientiverkostohankkeille on käynnistynyt. Aiemmin lakkautusuhan alla ollut TEMin avustus pk-yritysten yhteisille vientiverkostohankkeille jatkuu uudistetussa muodossa tämän vuoden. Rahaa on käytettävissä 1 miljoona euroa.

Avustuksella voidaan kattaa kustannuksia, joita syntyy vähintään neljän pk-viejän yhteisesti kotimaahan tai ulkomaille palkkaaman vientiverkoston yhden vetäjän (yhteisvientipäällikön) toiminnasta.

Vaikka summa on vaatimaton, sillä pystytään pidentämään jo käynnissä olevia vientiverkostohankkeita. Myös uusia hankkeita on mahdollista käynnistää.

Erillistä avustusta voidaan myöntää myös pk-yritysten yhteisille messuhankkeille.

Molempien yllä mainittuja avustuksia haetaan Tekesistä.

Lisätietoja:

  • Team Finlandin valtakunnallinen palvelunumero puh. 0295 020 510
  • Vientiverkostohankkeista: Asiantuntija Sari Paavilainen, Tekes, puh. 0295 022 638, sari.paavilainen(at)tekes.fi
  • Linjaukset vientirenkaiden rahoituksesta (Tekesin nettisivut)