Pk-yritysten kasvustrategiat toteutuvat käytännössä

17.01.2013

Suomalaisten pk-yritysten kasvuaikomukset konkretisoituvat kohtuullisen hyvin. Voimakasta, vähintään 30 prosentin kasvua tavoitelleet yritykset kasvattivat liikevaihtoaan vuosina 2009–2011 keskimäärin 27 prosenttia vuositasolla. Myös monet maltilliseen, vähintään 10 prosentin kasvuvauhtiin pyrkivät yritykset saavuttivat tavoitteensa. Tiedot käyvät ilmi EK:n yrityskyselyihin ja yritysten tilinpäätöstietoihin perustuvasta selvityksestä.

Kasvu syö kuitenkin monen yrityksen kannattavuutta. Esimerkiksi liikevoittoprosentit olivat keskimäärin pienimpiä voimakkailla kasvajilla ja kaikkein suurimpia markkina-asemansa säilyttämiseen tähtäävissä pk-yrityksissä. Jälkimmäisessä ryhmässä oli paljon kotimarkkinoilla toimivia mikroyrityksiä, jotka olivat suhteellisesti kannattavampia kuin monet kansainvälisillä markkinoilla toimivat kasvuyritykset.

– Vaikuttavuuden ja työllisyyden näkökulmista erityistä huomiota pitäisi kiinnittää maltillisiin, kannattavaa kasvua tavoitteleviin yrityksiin, joita esimerkiksi EK:n pk-jäsenistä on noin puolet, tiivistää EK:n asiantuntija Jari Huovinen.

Erilaiset kasvustrategiat tunnistettava ja hyväksyttävä elinkeinopolitiikassa

Selvityksen tulokset alleviivaavat käsitystä, jonka mukaan yhteiskunnan päättäjien pitäisi tiedostaa nykyistä paremmin kasvuyrittäjyyden monimuotoisuus. Tällä hetkellä monia mikro- ja pienyrittäjiä aliarvioidaan työllistäjinä, koska tarkastelukulma on lähes yksinomaan yksittäisissä yrityksissä.

– Esimerkiksi yksittäisen kotimarkkinayrityksen kasvustrategia voi olla nykyisen aseman säilyttäminen, jos markkinat ovat rajalliset tai optimaalinen yrityskoko on jo saavutettu. Taustalla oleva yrittäjäomistaja voi kuitenkin toiminnassaan olla erittäin kasvuhakuinen ja laajentaa toimintaansa uusia yrityksiä perustamalla tai ostamalla, Huovinen havainnollistaa.

Kasvun erilaiset ulottuvuuden ja laadulliset elementit pitäisi myös huomioida elinkeinopolitiikassa. Tällöin kasvukannusteiden ja yrityspalvelujen räätälöinti erilaisiin tarpeisiin onnistuisi nykyistä tehokkaammin.

Selvityksessä EK:n kyselyaineistosta poimittiin satunnaisotannalla 150 pk-yritystä, joista fonecta finderin -yritystiedon kautta löytyivät luvut liikevaihdon kasvusta ja liikevoittoprosentista vuosilta 2009–2011.

Pk-yritysten kasvustrategiat vertailussa (pdf)

Lisätietoja:

Jari Huovinen, asiantuntija, p. 09 4202 2810