Pk-yritysten omistajanvaihdostiedosta kokoomateos

02.11.2022

2.11.2022 julkaistu kokoomateos Pk-yritysten omistajanvaihdosilmiö tiivistää suomalaisen omistajanvaihdostietämyksen yksiin kansiin ja tarjoaa hyödyllisiä näkökulmia niin luopuville yrittäjille ja potentiaalisille jatkajille kuin yrittäjyyden edistäjille ja yhteiskunnan päättäjille. EK:n osuudesta vastaa johtava asiantuntija Jari Huovinen.

Tulevan kolmen vuoden aikana yli 55-vuotiaista yrittäjistä 55 % aikoo luopua päävastuusta yrityksessään, joka toteutuessaan tarkoittaisi yli 7 000 omistajanvaihdosta pelkästään yrittäjän ikääntymisestä johtuen.  Koska suurin osa yrityskannastamme on mikroyrityksiä, myös suurin osa omistajanvaihdoksista tapahtuu mikro- ja pk-yrityksissä.  Suurten yritysten yrityskaupoista on paljon kansainvälistä tutkimusta, mutta pienempien yritysten omistajanvaihdoksista tietoa on vähemmän.

Suomi on profiloitunut positiivisesti eurooppalaisessa kontekstissa pk-yritysten omistajanvaihdosten edistäjänä ja siinä, että omistajanvaihdosten ekosysteemin kehittäminen pyrkii nojaamaan tutkittuun tietoon ja osaamiseen. Vuodesta 2017 Omistajanvaihdosfoorumi on koordinoinut valtakunnallista edistämistyötä.

”Pk-yritysten omistajanvaihdosilmiötä käsittelevä kokoomateos tarjoaa laajan läpileikkauksen tutkijoiden ja käytännön asiantuntijoiden omistajanvaihdostietämyksestä. Tavoitteena on kiteyttää ja tehdä näkyväksi tutkittu tieto ja käytännön asiantuntemus pk-yritysten omistajanvaihdoksista ja niiden tilannekuvasta sekä edistämisestä Suomessa,” kertoo Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkijayliopettaja Anmari Viljamaa, toinen teoksen toimittajista.

”Teoksen julkaisu on osa Suomessa ensimmäistä kertaa toteutettavaa Omistajanvaihdosviikkoa. Teos kokoaa kattavasti omistajanvaihdostietämyksen yksiin kansiin ja tarjoaa varmasti paljon hyödyllisiä näkökulmia niin luopuville yrittäjille ja potentiaalisille jatkajille kuin yrittäjyyden edistäjille ja yhteiskunnan päättäjille”, toteaa Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja Jari Huovinen EK:sta.

EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen analysoi omassa kirjoituksessaan kansallisen Omistajanvaihdosfoorumin vaikuttavuutta:

”Pitkäjänteinen yhdessä tehty työ alkaa kantaa hedelmää. Työ omistajanvaihdosten edistämisessä on kuitenkin vielä pahasti kesken – ponnisteluja on syytä pikemminkin lisätä lähivuosina. Tähän vaikuttavat paitsi yrittäjien ikääntyminen, niin myös talouden ja maailmantilanteen turbulenssi, jonka seurauksena omistajanvaihdosten tehokas edistäminen edellyttää entistäkin vahvempaa ja laajempaa yhteistyötä sekä toiminnan koordinointia ja ohjausta.”

Lähes 400 sivun kokoomateoksessa 24 kirjoittajaa korkeakouluista, yrittäjä- ja elinkeinoelämän järjestöistä sekä yksityisistä asiantuntijayrityksistä

Teoksen tuottamiseen osallistui 24 kirjoittajaa, jotka ovat toimineet pitkään teeman parissa. Artikkeleita ovat tuottaneet EK:n ohella eri korkeakoulujen, Finnveran, Suomen Yrittäjien ja Perheyritysten liiton asiantuntijat sekä yritysvälittäjät. Kirjan 23 artikkelia on jaettu neljän teeman alle:
(1) Suomalainen omistajanvaihdosekosysteemi
(2) Kohti omistajanvaihdosta
(3) Omistajanvaihdoksen toteuttaminen ja
(4) Omistajanvaihdoksen vaikutukset.

Artikkelit käsittelevät mm. tilitoimistojen roolia pienten yritysten omistajanvaihdoksissa, earn out -menettelyn etuja ja haittoja, yrityksen arvonmääritystä, omistajastrategian merkitystä sukupolvenvaihdoksessa, ostamalla yrittäjäksi ryhtymistä, yrityksestä luopujan hyppyä tuntemattomaan sekä perheyritysten lasten sukupolvenvaihdosaikomuksia.

Teoksen toimittivat KTT Anmari Viljamaa ja KTT, dosentti Elina Varamäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta (SeAMK).  Pk-yritysten omistajanvaihdokset on Seinäjoen ammattikorkeakoulun vahvuusala ja pitkäaikainen tutkimuskohde.

Kokoomateos: Pk-yritysten omistajanvaihdosilmiö