Sääntelyä tekijänoikeuksista modernisoidaan EU:ssa

20.09.2016

Elinkeinoelämä kannattaa tekijänoikeussääntelyn modernisoimista digiajan tarpeisiin, mutta sen pitäisi tapahtua paremman sääntelyn periaatteita noudattaen. Nyt EU on valinnut suunnaksi säädösten määrän kasvattamisen.

Euroopan komissio on antanut vajaan vuoden sisällä kaksi erittäin laajaa ehdotuspakettia tekijänoikeuslainsäädännön uudistamiseksi digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Keskeisiä kohteita kummassakin ovat sisältöjen parempi saatavuus rajat ylittävissä tilanteissa, tekijänoikeuksien tehokkaampi käyttö erityisesti opetuksessa ja tutkimuksessa, hyvin toimiva tekijänoikeusmarkkina sekä tasapainoinen tekijänoikeuksien täytäntöönpano.

Ensimmäinen säädöspaketti, joka painotti verkkosisältöjen parempaa saatavuutta EU:ssa rajat ylittävissä tilanteissa, julkaistiin joulukuussa 2015. Toinen, oikeudenhaltijoiden aseman vahvistamiseen sekä tekijänoikeudella suojattujen teosten tehokkaampaa käyttöä tukevien yksinoikeuksien rajoitusten lisäämiseen keskittyvä, annettiin syyskuun puolivälissä

Kaikki säädösaloitteet sisältyvät komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan, jonka tavoitteena on luoda digikehitykselle hyvä toimintaympäristö Euroopassa sekä edistää kasvua ja työpaikkojen syntymistä.

Tekijänoikeuksia sääntelee jo kymmenkunta direktiiviä

Elinkeinoelämä kannattaa sääntelyn päivittämistä digiajan tarpeisiin, mutta muistuttaa, että EU:ssa on tällä hetkellä jo kymmenkunta direktiiviä tekijänoikeuksien alalla.

– Uuden säädösehdotuspaketin valossa näyttää siltä, että nykysääntelyn avaamisen sijaan komissio on jälleen lisäämässä tekijänoikeussäädösten määrää. Lainsäädäntöä soveltavien yritysten vinkkelistä jo nyt monimutkainen tekijänoikeusjärjestelmä ei siten ainakaan yksinkertaistu eikä selkene, EK:n IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori kommentoi.

– Se sopii huonosti yhteen komission omien pyrkimysten kanssa edistää parempaa sääntelyä ja keventää hallinnollista taakkaa.

Tekijänoikeussääntelyssä elinkeinoelämä painottaa, että sekä sisältöjen tuottajien että käyttäjien pitää pystyä toimimaan digitaalisilla markkinoilla mahdollisimman helposti. Sääntelyn pitää olla tasapainoista tekijöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden yksinoikeuksien, yleisen edun sekä käyttäjien oikeuksien kesken.

Syyskuun säädöspaketissa kaksi direktiiviä ja asetusta

Syyskuussa antamaansa lainsäädäntökokonaisuuteen komissio sisällyttää neljä säädösehdotusta sekä tekijänoikeustiedonannon, jossa avataan uudistuksen keskeisiä tavoitteita:

  • Parempi valinnanmahdollisuus ja pääsy tekijänoikeudella suojattuihin sisältöihin online-ympäristössä sekä rajat ylittävästi, esimerkiksi lisensiointikäytäntöjä edistämällä.
  • Tekijänoikeudellisten sisältöjen parempi saatavuus tutkimukseen, opetukseen sekä näkövammaisille ja lukemisesteisille henkilöille, mistä esimerkkinä uudet rajoitussäännökset opetukseen ja tiedonlouhintaan tutkimuksessa online-ympäristössä ja rajat ylittävästi.
  • Kohtuullisempi ja kestävä markkinapaikka tekijöille ja lehdistölle, mistä esimerkkinä uusi yksinoikeus lehtialan kustantajille (ns. Google- vero).

Nämä tavoitteet pyritään toteuttamaan kahdella direktiivillä ja asetuksella:

  • Direktiiviehdotus tekijänoikeudesta sisämarkkinoilla
  • Asetusehdotus tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien hyödyntämisestä tv-yhtiöiden online -lähetystoiminnassa sekä tv- ja radio-ohjelmien edelleen lähettämisessä
  • Direktiivi- ja asetusehdotukset ns. Marraskeshin yleissopimuksen (kansanvälinen sopimus) täytäntöönpanosta EU:ssa tekijänoikeudella suojattujen aineistojen saattamiseksi näkövammaisten ja lukemisesteisten henkilöiden saataville

Merkittävänä uudistuksensa komissio esittää kokonaan uutta tekijänoikeuksien kaltaista yksinoikeutta (ns. lähioikeutta) lehtialan kustantajille eli ns. Google-veroa.

Säädösehdotuspaketti on parhaillaan lausuntokierroksella ja Suomen kanta pyritään muodostamaan syksyn kuluessa. Myös EK linjaa näkemyksensä ehdotusten sisältöön lähiviikkoina.

Komissio patistaa parempaan IPR-osaamiseen

Kaikkia jäsenmaita patistetaan tehostamaan immateriaalioikeussääntelyn (IPR-sääntelyn) toimeenpanoa, josta on odotettavissa vielä tänä vuonna oma ehdotuksensa. Komissio kantaa huolta myös riittävästä immateriaalioikeudellisesta osaamisesta tuomioistuimissa ja edellyttää toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.

– Suomessa osaamisasia on hoidettu esimerkillisesti, sillä markkinaoikeuden yhteyteen perustettiin IPR-asioihin keskittynyt tuomioistuin jo kolme vuotta sitten, Rikka Tähtivuori iloitsee.

– Ilman tehokasta immateriaalioikeuksien täytäntöönpanoa aineettomien oikeuksien merkitys luovien ja innovatiivisen alojen tuotteiden suojaamisessa ja käytössä heikkenee.

 

Lue lisää:

  • Komission tiedonanto 
  • Asetusehdotus tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien hyödyntämisestä tv-yhtiöiden lähetystoiminnassa online-ympäristössä sekä tv ja radio-ohjelmien edelleen lähettämisessä
  • Direktiiviehdotus tekijänoikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla
  • Marraskeshin yleissopimukset täytäntöönpanoa koskevat asetus-ja direktiiviehdotus