Sähköisen viestinnän säädöksiin uudistuksia

30.01.2017

Komissio antoi 10.1.2017 esityksen uudeksi sähköisen viestinnän tietosuoja-asetukseksi, joka korvaisi nykyisen sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin.

Toteutuessaan soveltamisala laajentuu nykyisestä siten, että myös niin sanotut OTT (”Over the Top”) -viestintäpalvelut, eli internetin erilaisia sovelluksia hyödyntävä viestintä, olisi katettu asetuksella. Samoin ehdotuksen soveltamisala kattaisi verkkoyhteydessä olevien laitteiden kommunikoinnin, eli ns. M2M, ”Machine-to-Machine” -kommunikaation. Tämä tarkoittaa käytännössä Internet of things (IoT) -sovellusten sääntelyä tarkoituksin edistää tietosuojaa, viestin luottamuksellisuutta ja IoT:n luotettavuutta.

Asetuksen lähtökohtana on vaatia käyttäjältä suostumus viestinnän sisällön tai metadatan hyödyntämiseen, muussa tapauksessa tieto olisi anonymisoitava tai tuhottava. Tiedon käsittely ja siihen perustuvien lisäpalveluiden tarjoaminen olisi mahdollista silloin, kun lupa on annettu. Esitys sisältää myös uutta ja tiukennettua sääntelyä suoramarkkinoinnin ehtoihin ja muuttaa evästeiden käyttöön sisältyviä velvoitteita.

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin nostaminen EU-asetuksen tasolle sinänsä selkeyttää sähköisen viestinnän tietosuojasääntelyn asemaa suhteessa EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. EK tosin on kannattanut paremman lainsäädännön periaatteiden mukaisesti tietosuojaa säänneltävän yleisesti, ja ilman toimialakohtaisia yksityiskohtaisia säännöksiä.