Team Finland etenee kohti konkretiaa

06.06.2014

Valtionhallinnon kehitystyö alkaa vihdoin tuottaa yrityksille näkyviä uudistuksia. Seuraava näytön paikka on alueellisessa Team Finland –koordinaatiossa.

Suomen talous ja kilpailun globaali kiristyminen lyövät kaiken aikaa kapuloita kansainvälistyvien yritysten rattaisiin. Valtiota tarvitaan tasoittamaan yritystentietä maailmanmarkkinoille. Valtioneuvosto hyväksyi yleisistunnossaan 5.6. TeamFinland -verkoston toiminnan painopisteet ja strategian vuodelle 2015. Käytännössä se ohjaa valtionhallinnon toimintaa jo syksystä lähtien.

Kohti laajempaa palvelu-uudistusta

Tähän asti TeamFinland -toiminta on painottunut valtionhallinnon sisäiseen kehitystyöhön. Kellon koneisto alkaa kuulemma vihdoin olla valmis, mutta nyt pitää vielä viilata asiakasrajapinta eli ulospäin näkyvä kellotaulu kuntoon.

Laajamittaisin yksittäinen muutos on ollut Finpron uudistaminen kokonaan julkisrahoitteiseksi palveluorganisaatioksi ja konsulttitoiminta taas ulkoistetaan yksityisille palveluntarjoajille.

Tämä Finpron uudistuminen tulee toimimaan päänavaajana Team Finlandin muille palvelu-uudistuksille. Esimakua antoi tänä keväänä lanseerattu Let’s Grow -rahoituspalvelu, jossa Tekes, Finpro ja Finnvera palvelevat yrityksiä aiempaa koordinoidummin. Team Finlandin laajempi palvelu-uudistus lanseerataan laajemmin syksyn aikana.

Yhteyspisteeksi Invest in Finland

Team Finland –strategian mukaan ulkomarkkinoiden painopisteet pysyvät samoina. EU:n ulkopuolella Suomella on kolme kauppapoliittista painopistettä: USA, Venäjä ja Kiina. Kehitysmaihin suuntautuvia yrityspalveluita kehitetään ja neuvontaa tehostetaan. Eri ministeriöiden kaupanesteiden kartoitukset integroidaan yhdeksi Team Finland –palvelukokonaisuudeksi. Samaten ulkoministeriön, Tekesin ja Finpron yrityksille tarkoitetut ttietopalvelut yhdistetään yhteiselle alustalle.

Erityisesti uusi strategia korostaa Suomeen suuntautuvien investointien houkuttelua. Finpron Invest in Finland -toiminnosta rakennetaan vahva yhteyspiste ja verkottaja koko Suomen investointien edistämistoiminnalle. Myös yritysten kansainvälistymistä tukeva maakuvatyö on nyt aidosti agendalla.

Alueilla on nyt on näytön paikka

EK:n asiantuntija Outi Ervastin mielestä Team Finlandissa on tehty arvokasta ja oikeansuuntaista työtä, jotta valtionhallinto saataisiin toimimaan tehokkaasti yritysten hyväksi.

– Ero vuodentakaiseen on selkeä ja yhteistyökulttuuri on syventynyt selvästi. Ensiarvoista on se, että työtä ei tehdä vain valtion toimijoiden välillä, vaan toimitaan tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Team Finlandista on tätä menoa tulossa aito joukkuelaji.

Ervastin mukaan keskeisimmät haasteet liittyvät nyt kotimaan verkostoon: alueellinen palvelumalli ja paikallinen koordinaatio pitää saada käyntiin. Alueyhteistyötä tarvitaan sekä kansainvälistymispalveluissa että ulkomaisten investointien houkuttelussa.

– Monet asiat kilpistyvät siihen, kuinka ei-valtiolliset toimijat saadaan puhaltamaan yhteen hiileen. Nyt tarvitaan joukkuehenkeä Suomen hyväksi, sillä alueelliset reviiritaistelut vain syövät vähiä resursseja.

Ervasti peräänkuuluttaa myös aktiivista tiedonkulkua yrityksiin päin:
–Yritykset odottavat selkeitä viestejä ja suoraa puhetta siitä, miten Team Finlandin hyödyt heille käytännössä näkyvät. Ja vielä enemmän kuin sanoja, nyt odotetaan tekoja ja aitoa muutosta.

Tutustu Team Finland -strategiapäivitykseen 2015