Team Finland Explorer palautettava Tekesiin

24.04.2015

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Teknologiateollisuus ry ja Suomen Yrittäjät vaativat, että Team Finland Explorer -rahoitus palautetaan kokonaisuudessaan ELY-keskuksilta takaisin Tekesin hallinnoitavaksi. Tekesissä hyvin käynnistynyt kansainvälistymisen ostopalvelun tuki uhkaa nyt hautautua ELY-keskusten byrokratiaan.

Tekesin kesällä 2014 lanseeraaman Explorerin kautta kansainvälistyvä pk-yritys pystyi hakemaan avustusta ostamiinsa asiantuntijapalveluihin esim. markkinoiden kartoituksessa ja kansainvälisten liiketoimintasuunnitelmien teossa. Hyvin käynnistyneen tuen hallinnointi siirrettiin viime helmikuussa Tekesistä ELY-keskuksiin osaksi normaalia investointi- ja kehittämisavustusta.

Rahoituksen siirtäminen Tekesistä ELY-keskuksiin on yritysten kannalta selkeä palvelun heikennys, joka näkyy jo nyt kansainvälistyvien pk-yritysten arjessa. Yritykset eivät osaa hyödyntää eivätkä löydä instrumenttia ELY:stä. 15 eri ELY-keskuksen kansainvälistymisasiantuntijat vastaanottavat ja ohjeistavat hakemuksia muun työnsä ohessa. Resurssit ja osaaminen vaihtelevat tuen myöntämisessä alueittain, vaikka yritysten kansainvälistymisessä tuen tarve tulisi arvioida aina kansallisesta näkökulmasta.

Tekesissä Explorer-hakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli viikko. ELY-keskuksissa puhutaan maakunnasta riippuen useista kuukausista. Kehittämisavustusten keskittäminen neljään ELY:yn ei käytännössä nopeuta hakemusten käsittelyä, koska päätökset valmistellaan edelleen jokaisessa ELY:ssä erikseen vaihtelevalla osaamisella ja tulkinnoilla. Lisäksi säännölliset katkokset rahoituksen saatavuudessa ovat ELY:jen arkea. On myös olemassa riski rahoituksen kohdentumisesta muuhun kuin yritysten kansainvälistymisen edistämiseen.

Yrityksille suunnatut julkiset kannusteet toimivat kansainvälistymisen alkumetreillä parhaalla mahdollisella tavalla, kun ne toteutetaan minimibyrokratialla ja tehokkaasti. Tässä Tekes osoittautui erittäin toimivaksi tahoksi. Team Finland Explorer olisi palautettava takaisin Tekesiin.

Team Finland Explorer -rahoituksen tarve syntyi, kun Finpron julkisrahoitteinen maksullinen konsultointi lakkautettiin. Uuden avustuksen kautta kansainvälistyvä pk-yritys sai avustuksena puolet kansainvälistymiseen tarkoitetun ostopalvelun hinnasta, minimissään 4 000 euroa / yritys. Tekes varasi instrumentille alustavasti viisi miljoonaa euroa, ja vastaanotti kahdeksan kuukauden aikana Explorer-hakemuksia kiihtyvällä tahdilla tasaisesti kaikkialta Suomesta noin 150 kpl. Rahoitettuihin hankkeisiin Tekes myönsi yli neljä miljoonaa euroa avustusta.

Lisätietoja:

Outi Ervasti, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, puh 040 721 2131, etunimi.sukunimi@ek.fi

Markku Ihonen, johtava asiantuntija, Teknologiateollisuus ry, puh. 09 192 3336, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Thomas Palmgren, kv-asioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät, puh 050 500 3384, etunimi.sukunimi@yrittajat.fi