Tehokas ja nopea toimeenpano ratkaisee yritysten kriisitukien vaikuttavuuden

19.05.2020

EK:n pk-johtaja Jouni Hakala kiirehtii hallituksen päättämien ravintolatukien ja kustannustukien nopeaa käyttöönottoa, jotta turvataan yritysten ja työpaikkojen jatkuvuus.

EK:n tuorein koronakysely kertoo yritysten ahdingon jatkuneen. Yhteiskunnan tuki on välttämätön silta, jolla työnantajayritykset autetaan pahimman yli.

Hallitus on tehnyt toukokuussa esityksen ns. ravintolatuesta, mikä on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Viime viikolla kerrottiin myös tulevasta yritysten yleistukiesityksestä. Tämän kustannustueksi nimetyn tukimuodon yksityiskohdat ovat kuitenkin vielä auki.

Kummankin tuen yksityiskohdat olisi saatava sovittua mahdollisimman pian, sanoo EK:n pk-johtaja Jouni Hakala.

”On tärkeää luoda hallinnollisesti mahdollisimman yksinkertainen tukimalli ja ennen kaikkea panna se toimeen ensi tilassa. Muuten riskinä on se, että apu ei ehdi tavoittaa ajoissa kaikkia tukeen oikeutettuja yrityksiä.”

Samassa yhteydessä olisi myös tärkeää saattaa toteutukseen Business Finlandille jo aikaisemmin myönnetty 300 miljoonan euron lainamandaatti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Se voisi toimia hyvänä välirahoitusinstrumenttina monelle yritykselle, Hakala arvioi.

EU on koronakriisin vuoksi väliaikaisesti helpottanut valtiontukisäännöksiä. Tämä mahdollistaisi Hakalan mukaan myös Suomelle nykyistä huomattavasti isomman yrityskohtaisen tuen koronakriisissä.

”Nyt on olennaista turvata niin pienempien kuin suurempien yritysten tulevaisuus kaikilla käytettävissä olevilla välineillä”.