Uudistunut kaupanestekysely kartoittaa yritysten kansainvälistymisen haasteita

10.05.2016

24.5. asti kestävässä kyselyssä kartoitetaan pullonkauloja viennissä, tuonnissa, investoinneissa tai vaikkapa kansainvälisessä verkkokaupassa. Vastauksia toivotaan myös niiltä, jotka vasta harkitsevat laajentumista yli rajojen.

Vihrea_punainen_valo_123RF_39447828_mMarkkinoiden avautuminen, digitalisaatio ja arvoketjujen hajautuminen luovat yrityksille uusia mahdollisuuksia kansainväliseen liiketoimintaan. Samalla erityyppiset kaupanesteet ovat kasvussa, mistä aiheutuu yrityksille menetettyjä bisnesmahdollisuuksia, byrokratiaa ja lisäkustannuksia.

Aiempaa monipuolisempi kaupanestekysely

Tänään on käynnistynyt kansainvälistymis- ja kaupanestekysely, joka on toimitettu laajasti suomalaiseen yrityskenttään. Yritysten toimitusjohtajille osoitettuun kyselyyn toivotaan vastauksia 24.5. mennessä.

Kyselyssä kartoitetaan yritysten kokemia pullonkauloja viennissä, tuonnissa, investoinneissa tai vaikkapa kansainvälisessä verkkokaupassa. Perinteisten kaupanesteiden ohella selvitetään myös laajemmin suomalaisyritysten kansainvälistymisvalmiuksia sekä niihin liittyviä kehittämis- ja palvelutarpeita.

Vastauksia toivotaan myös niiltä yrityksiltä, joilla kansainvälistyminen on vasta harkinnassa. Uutena näkökulmana ovat digitaalisen liiketoiminnan haasteet kohdemarkkinoilla.

Tulokset auttavat raivaamaan esteitä

Kyselyn tulokset auttavat viranomaisia ja edunvalvojia suuntaamaan omaa työtään siten, että yritysten kohtaamiin ongelmiin kyettäisiin tehokkaimmin puuttumaan. Tavoitteena on tuoda käytännön helpotusta yritysten kansainvälistymiseen sekä alentaa sen kustannuksia. Vastaukset auttavat myös kehittämään kansainvälistymispalveluita yritysten tarpeiden mukaan.

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Yritys voi vastata anonyymisti tai halutessaan jättää yhteystietonsa viranomaisten luottamuksellista yhteydenottoa varten. Mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin kaupanesteiden osalta ryhdytään vasta yritykseltä saadun suostumuksen jälkeen.

Kyselyn toteuttavat yhteistyössä ulkoasiainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtioneuvoston kanslian taloudellisten ulkosuhteiden yksikkö, Tekes, Finpro, Finnvera, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät.

Mitä ovat kaupanesteet?

Perinteisiä kaupanesteitä ovat kaikki sellaiset määräykset ja viranomaistoimet, jotka hankaloittavat tavaroiden tai palveluiden kauppaa viennissä tai tuonnissa tai investointeja toiseen maahan. Myös digitaalisessa kaupankäynnissä voi esiintyä toimintatapoja, jotka vaikeuttavat toimimista yli rajojen. Lue tarkemmin kaupanesteistä TEM:in sivuilta. Lisätietoa kaupanesteistä myös UM:n sivuilla.