Uusyrityskeskuksilla iso vipuvaikutus yrittäjyyteen

Tutkimuksen mukaan Uusyrityskeskusten kautta vuosina 2009–2013 perustetuista yrityksistä noin 83 prosenttia jatkaa toimintaansa edelleen. Samaiset yritykset tuottivat yhteiskunnalle yli kolmen miljardin tuotot vuonna 2014.

EK:n yrittäjyysasiantuntija Jari Huovinen pitää Uusiyrityskeskuksen teettämän valtakunnallisen tutkimuksen tuloksia vaikuttavina.

– Yritysten selviytymisastetta voidaan pitää hyvänä, sillä Eurostatin tuoreimpien tilastojen mukaan noin kahdeksan kymmenestä Eurooppalaisesta yrityksestä selviää yli ensimmäisen toimintavuotensa, mutta vain alle puolet toimii viiden vuoden jälkeen perustamisesta.

Yrittämisen kokonaisvaikutus yhteiskuntaan arvioitua merkittävämpää

Yritystoiminnan jatkuminen yli ensimmäisten kriittisten vuosien kannustaa myös moninkertaiseen yrittäjyyteen.

– Vaikuttavuusarvioiden ulkopuolelle jää usein se tosiasia, että yrittäjäuran myötä myös todennäköisyys niin sanotulle portfolioyrittäjyydelle lisääntyy. Mitä kauemmin henkilö on toiminut yrittäjänä, sitä todennäköisemmin tulee vastaan myös uusia mahdollisuuksia joko perustaa tai ostaa uusia yrityksiä alkuperäisen rinnalle, Huovinen toteaa.

– EK:n aineistojen perusteella yli viisi vuotta yrittäjänä toimineista jo reilu viidennes omistaa vähintään kaksi eri yritystä samanaikaisesti. Näiden yrittäjien kokonaistoiminnan vaikutukset yhteiskuntaan ovat yleensä merkittävästi suuremmat kuin heidän yksittäisten yritystensä.

Kustannustehokasta toimintaa

Uusyrityskeskusten toiminta on edullista. Verkoston jäsenyritykset osallistuvat talkoisiin auttamalla uusia yrittäjiä alkuun. Yrityselämän panos ja maksuton asiantuntija-apu on merkinnyt alhaisia kustannuksia niin yhteiskunnalle kuin yrittäjäksi aikovalle.

Uusi yritys maksaa yhteiskunnalle alle 800 euroa, kun taas tuotot näkyvät menestyvien yritysten kerryttäminä verotuloina, ostovoiman lisäyksenä ja työllistymisen tuomana hyvinvointina sekä säästyneinä työttömyyskorvauksina.