Vastuullisuus etenee pk-yrityksen konkretiaan – vaikutuksia rahoitukseen ja kilpailuasemaan

16.02.2022

Vastuullisuuden tarkastelu on uinut sisään myös pankkien riskiarviointiin ja rahoituspäätöksiin. Rahoituksen saatavuuden ohella vastuullisuus tuo muitakin hyötyjä: se auttaa voittamaan tarjouskilpailuita ja helpottaa rekrytointia.

EK:n Yrittäjävaltuuskunnan agendalla näkyy myös vastuullisuuden yhä korostuva merkitys liiketoiminnassa. Aihe puhutti valtuuskunnan workshopissa 15.2.

”Vastuullisuus ja ilmastokestävä talouskasvu ovat digitalisaation rinnalla toinen isoista draivereista, jotka ohjaavat yritystoiminnan uudistumista. Suomalainen pk-sektori on vastuullisuudessa erinomaisesti kiinni, mutta niin ovat niiden sidosryhmätkin. Odotukset kasvavat niin sijoittajien ja rahoittajien, toimitusketjuaan hallitsevien asiakkaiden, kuluttajien kuin omien työntekijöiden suunnalta”, alustivat EK:n pk-johtaja Petri Vuorio ja vastuullisuusasiantuntija Elina Sonninen.

Vastuullisuus on osa pankkien riskiarviointia

Johtaja Nina Arkilahti vastaa Nordeassa pk-yritysten rahoituksesta pohjoismaisella tasolla:

”Vastuullisuustoimissa onnistuminen on yksi arvioitavista riskeistä ja menestystekijöistä, jotka vaikuttavat myös rahoituksen saatavuuteen ja hintaan. Rahoituspäätöksiä tehdessämme haluamme varmistua yrityksen toiminnan menestyksestä myös tulevaisuudessa. Tässä vihreällä siirtymällä on tärkeä rooli.”

”Vastuullisuuden sisältö ja merkitys riippuu tietysti paljon toimialasta. Yleisesti kannustamme yrityksiä siihen, että ne käynnistävät jo aikaisessa vaiheessa sopeutumisen esimerkiksi vähähiilisyyteen.”

”Pankkina panostamme paljon siihen, että pystymme tukemaan ja sparraamme yrityksiä niiden vastuullisuustyössä. Käymme asiakasyritysten kanssa läpi esimerkiksi päästöjen vähentämiseksi tehtäviä suunnitelmia, niiden toimeenpanoa, aikataulua ja tuloksia. ”

Arkilahden mukaan ilmastovaikutukset ovat eniten pinnalla yritysasiakkaiden vastuullisuustoimissa. Kuitenkin myös muut ulottuvuudet kuten sosiaalinen vastuu ovat nousemassa vahvasti esille. Pohjoismaisilla yrityksillä sekin puoli on onneksi hyvin hoidettu.

Yritysvastuun onnistumiset kannattaa kääntää kilpailueduksi

Vastuullisuudesta kannattaa ottaa kaikki hyöty irti myös kilpailuvalttina, erottautumistekijänä ja bisneksen kasvumahdollisuutena, korostaa vastuullisuuteen erikoistuneen bränditoimisto Fabrikin toimitusjohtaja Perttu Kouvalainen.

”Suomalaisyritysten tekemisen taso on jo korkea, eikä kynttilää kannata pitää vakan alla. Vastuullisuus kannattaa huomioida myös viestinnässä ja markkinoinnissa, jotta kilpailuvaltit saadaan hyödynnettyä.”

”Kaiken lähtökohtana on olennaisuusanalyysi: laitetaan paukut niihin vastuullisuuden osa-alueisiin, jolla saadaan eniten positiivista aikaan ja joita tärkeimmät sidosryhmät eniten arvostavat. Sen jälkeen edetään strategian kautta suunnitteluun, systemaattiseen toimeenpanoon ja tulosten mittaamiseen, oikeudenmukaiseen palkitsemiseen sekä tietysti markkinointiin ja viestintään.”

Case Lennol: Vastuullisuustyö luo menestyvää bisnestä

Monet yritykset arkailevat hyödyntää vastuullisuutta markkinoinnissaan, koska ne pelkäävät viherpesun leimaa. Todellisuudessa suomalaiset pk-yritykset ovat tyypillisesti viherpesun vastakohtia: ne ovat toimineet yritysvastuun korkeiden standardien mukaan kauan ennen kuin koko sanaa oli edes keksitty.

Tämä päätee myös eteläpohjalaiseen Lennol Oy:hyn, joka on ollut kiertotalouden pioneeri 60-luvulta alkaen hyödyntäessään tekstiilituotannon sivuvirtoja.

Viime vuodet ovat olleet vastuullisuustyön systematisoinnin aikaa, kertoo tekstiilitehtaan omistaja-yrittäjä Pirjo Pystykoski-Sopanen.

”Otimme haasteen tosissamme vastaan. Vastuullisuudesta rakennettiin parissa vuodessa koko strategiamme ja johtamisjärjestelmän ydin. Nyt se vaikuttaa kaikessa päätöksenteossa ja on esillä myös jokaisen työntekijän arjessa.”

Prosessi on ollut työläs mutta kaiken vaivan arvoinen:

”Hyödyt ovat konkretisoituneet yllättävänkin konkreettisesti. Neuvottelupöydässä näemme, että asiakkaat valitsevat Lennolin, koska ne haluavat sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän ja laadukkaan toimittajan. Eettisen yrityksen maine on meille myös vahva rekrytointivaltti, mikä on arvokas asia ankaran työvoimapulan keskellä.”

Pirjo Pystykoski-Sopanen kehottaa hyödyntämään asiantuntijoiden apua:

”Olemme saaneet paljon apua omalta työnantajaliitolta eli Suomen Muoti ja Tekstiililtä. Samoin suosittelen omaan toimialaan erikoistuneen vastuullisuuskonsultin käyttöä. Näin mekin saimme työn alusta alkaen oikeille raiteille.”

Yksi tärkeä virstanpylväs saavutettiin Lennolissa 15.2.2022, kun yritys julkaisi ensimmäisen yritysvastuuraporttinsa. Onnea, Lennol!