Yritykset kaipaavat tietoa EU:n kehitysyhteistyöhankkeista

05.10.2015

Suomalaisyrityksillä olisi tarjolla erinomaista osaamista EU:n kehitysyhteistyöhankkeisiin, mutta hankkeiden kysyntä ja yritysten tarjonta eivät tällä hetkellä kohtaa. Asia nostettiin valokiilaan EK:n, ulkoasiainministeriön ja Finpron seminaarissa.

Suomalaisyrityksillä on erinomaista osaamista, jolle on tarvetta kehitysmaissa. Kauppa- ja kehityspolitiikan asiantuntija Satu Vasamo-Koskinen EK:sta sanoo, että kehitysyhteistyöhankkeet pitäisi nähdä yhtenä mahdollisuutena yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen.

– Meidän tulisi perehtyä paremmin EU:n hankkeiden tarjoamiin yhteistyömahdollisuuksiin, hän kannustaa.

EU:n tarjoamat kehitysyhteistyömahdollisuudet olivat esillä EK:n, ulkoasiainministeriön ja Finpron järjestämässä seminaarissa lokakuun alussa Helsingissä.

Yrityksille suunnattu seminaari pidettiin Euroopan komission kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston yksikönpäällikkö Antti Karhusen ja International Aid/Cooperation Officer Yves Ehlertin Suomen-vierailun yhteydessä.

Yksityisen sektorin rooli korostui erityisesti kuilun pienentämisessä julkisen kehitysavun ja kehitysmaiden todellisen investointitarpeen välillä. Eri toimijoiden yhteishankkeet nähtiin monessa puheenvuorossa tulevaisuuden toimitapana.

Investointien lisäksi innovaatiot sellaisilla aloilla kuten energia, maatalous, infrastruktuuri, digitalisaatio ja mobiiliratkaisut painottuivat komission tunnistamissa mahdollisuuksissa yrityksille.

Yritykset: suurlähetystöillä iso rooli

Puheenvuoroista kävi myös ilmi, että maailmalla pitäisi viestiä suomalaisyritysten osaamisesta huomattavasti nykyistä äänekkäämmin. EU-delegaatiot, jotka toteuttavat kehitysyhteistyöhankkeita konkreettisesti, tulisi ottaa vahvemmin mukaan vienninedistämismatkojen vierailuohjelmiin.

Näin voitaisiin lisätä tietämystä sekä suomalaisyritysten osaamisesta että EU-hankkeiden tarpeista.

Yritysten edustajat korostivat lisäksi Suomen suurlähetystöjen merkittävää roolia yrityksille kehitysmaissa.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka muistutti yksityisen sektorin kasvavasta roolista kehitysyhteistyössä. Nopean talouskasvun kehitysmaissa on tarjolla runsaasti mahdollisuuksia eri toimijoille.

Ministerin mukaan Suomen kehitysyhteistyön kautta saavutettua mainetta ja suhteita olisi hyödynnettävä myös uudenlaisissa kumppanuuksissa. Yritysten tarve myös riskin jakamiseen on tunnistettu ja muun muassa korkotukiluotto tullaan ottamaan uudestaan käyttöön.

Satu Vasamo-Koskinen sanoo, että yrityksissä on kasvavaa kiinnostusta EU:n kehitysyhteistyöhankkeita kohtaan.

– Tällä hetkellä yritykset ovat kuitenkin pulassa, sillä meillä ei ole riittävästi tukea tai neuvontaa näihin hankkeisiin. Suomen suurlähetystöillä on iso rooli kohdemaassa, mutta tietoa mahdollisuuksista pitäisi olla saatavilla myös kokonaisuutena.

Tutustu seminaarin aineistoihin: