Yritys, liity etujoukoissa energiatehokkuussopimukseen

Ensi vuoden alusta käynnistyy uusi Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen kausi, joka kattaa vuodet 2017–2025. Uudelle kaudelle on mahdollista liittyä mukaan jo nyt.

HUOM! Juttua päivitetty 31.8. Katso sininen teksti jutun lopussa! // Suomessa on saatu jo pitkältä ajalta hyviä kokemuksia energiankäytön tehostamisesta vapaaehtoisin keinoin. Olemme yksi harvoja Euroopan maita, joissa vapaaehtoisten energiansäästösopimusten konsepti toimii ja tuottaa tulosta.

Energiatehokkuustoimia aktiivisesti toteuttaneiden yritysten ja kuntien ansiosta vuoden 2015 alussa energiaa säästyi vuositasolla yli 600 000 omakotitalon vuosittaisen energiankäytön verran. Vastaavasti hiilidioksidipäästöt vähenivät yli 3,5 miljoonaa tonnia.

Vuoden 2017 alusta käynnistyy uusi energiatehokkuussopimuskausi, joka kattaa vuodet 2017–2025. Yritys, tule mukaan jatkamaan tätä tuloksellista työtä!

Uuteen sopimuskauteen on jo sitoutunut laaja joukko toimialoja. Mukana ovat Elintarviketeollisuus ry, Energiateollisuus ry, Kaupan liitto ry, Kemianteollisuus ry, Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Metsäteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry ja EK.

Sopimuksen toimeenpanosta vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Energiavirasto yhteistyökumppaninaan Motiva.

Virallisesti elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus allekirjoitetaan ensi syksynä 14.10.2016. Allekirjoittajia ovat TEM, Energiavirasto, EK sekä mukana olevat toimialaliitot. Sen jälkeen yritysten on mahdollista liittyä mukaan sopimukseen.

Jos yritys kuitenkin haluaa liittyä mukaan etujoukoissa eli jo yhteisessä allekirjoitustilaisuudessa 14.10.2016, se on mahdollista.

Liittymisasiakirja on silloin toimitettava kahtena kappaleena asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna liittymisasiakirjassa ilmoitettuun osoitteeseen 16.9.2016 mennessä. Näin jää myös tarvittaessa aikaa tarkentaa tietoja ennen allekirjoitustilaisuutta.

Yritysten velvoitteet (mm. tavoitteen asettaminen ja raportointivelvoite) ja kannustimet (mm. mahdollisuudet energiatukiin) pysyvät uudella sopimuskaudella pääosin ennallaan. Sopimukset, toimenpideohjelmat ja sähköisesti täytettävät liittymisdokumentit löytyvät uuden sopimuskauden 2017–2025 nettisivuilta > liittymisdokumentit 

Liittymisohjeet:

 1. Yritys tutustuu Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen, oman alansa toimenpideohjelmaan ja liittymisdokumenttiin (sis. yrityksen liittymisasiakirjan + liittymistiedot).
  > Liittymisdokumentit > Kategoria: Liittymisdokumentit
  HUOM! Energiatehokkuussopimukset sekä niihin liittyvät toimenpideohjelmat kaudelle 2017–2025 on varustettu Final Draft -merkinnällä, kunnes sopimukset allekirjoitetaan 14.10.2016. Liittymislomake on kuitenkin jo lopullinen ja täytettävissä.
 2. Liittyjä kerää ja täyttää sopimus- ja toimenpidealuekohtaisessa liittymisdokumentissa edellytetyt tiedot, jotka sisältävät myös sopimuksen mukaisen liittyjäkohtaisen ohjeellisen energiansäästötavoitteen.
 3. Yritys toimittaa allekirjoitetun ja asianmukaisesti täytetyn liittymisdokumentin kahtena kappaleena toimialaliitolle liittymisasiakirjassa mainittuun osoitteeseen.
 4. Yrityksen liittymisdokumentti tarkastetaan toimialaliitossa.
 5. Yritys liitetään energiatehokkuussopimukseen, kun toimialaliitto on todennut allekirjoitetun liittymisasiakirjan ja liittymistiedot asianmukaisiksi, allekirjoittanut sen omalta osaltaan ja toimittanut siitä jäljennöksen Motivaan merkittäväksi liittymisrekisteriin.

Tavoitteena on, että energiatehokkuussopimuksilla voidaan kattaa yli puolet EU:n energiatehokkuusdirektiivissä Suomelle asetetusta sitovasta energiansäästötavoitteesta. Sopimukset ovat myös tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja konkreettinen väline ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

* * * * * * * * * * * *

Uudesta, vuoden 2017 alusta alkavasta energiatehokkuuden sopimuskaudesta on kyselty vilkkaasti EK:n jäsenliitojen yhdyshenkilöiltä. Nopeimmat yritykset ovat jo ehtineet lähettää liittymislomakkeitakin, mm.

 • Sucros-konserni ja Paroc Oy energiavaltaiseen teollisuuden ohjelmaan,
 • Rakennusbetoni- ja elementti Oy Hollolasta yleisen teollisuuden ohjelmaan,
 • Metso Oyj teknologiateollisuuden ohjelmaan,
 • Porin prosessivoima Oy energiantuotannon ohjelmaan sekä
 • Hotelliyhtymä Oy Helka, Kuntoranta Oy Varkaudesta ja kylpylähotellit Päiväkumpu Oy, Rauhalahti Oy ja Saarijärvi Oy matkailu- ja ravintola-alan ohjelmaan.

Perjantaina 14.10. pidettävässä allekirjoittamistilaisuudessa nostetaan esille siihen menneessä liittyneitä yrityksiä, siksi nyt kannattaa edetä ripeästi!