Yritys: näin varmistat työntekijöittesi työmatkat Uudenmaan rajan yli

27.03.2020

Uudenmaan sulkeminen ei koske töihin meneviä ihmisiä. Suosittelemme yrityksiä varustamaan Uudenmaan rajan ylittävät työntekijänsä vapaamuotoisella dokumentilla, joka osoittaa henkilön olevan matkalla työpaikalle / työtehtäviin. Tämä sujuvoittaa poliisin tekemää tarkastusta rajalla.

Osana koronaepidemian hillintää Uudenmaan ja muun Suomen välinen raja tullaan sulkemaan 19.4. asti kaikelta ei-välttämättömältä liikenteeltä.

Kielto ei koske välttämätöntä liikennettä, jollaiseksi katsotaan mm. liikkuminen työn tai elinkeinon harjoittamiseksi.

Tavaraliikenteen kulkua ei uusien rajoitustenkaan aikana estetä. Rajoitukset eivät myöskään koske Uudenmaan sisäistä liikkumista.

Dokumentti, joka helpottaa työntekijäsi liikkumista yli Uudenmaan rajan

Rajoituksia valvoo poliisi. Poliisin ohjeen mukaan tarkastuspisteellä on varauduttava esittämään riittävä suullinen tai kirjallinen peruste tai syy Uudenmaan rajan ylittämiselle. Poliisi tekee välttämättömyysarvion tapauskohtaisesti.

Vaikka suullisestikin esitetty peruste on poliisin mukaan riittävä, tarkastusten jouduttamiseksi yritysten on suositeltavaa antaa työmatkaa tekeville työntekijöille seuraavat tiedot sisältävä dokumentti rajanylitystä varten:

  • Työnantajan nimi ja yritys/yhteisötunnus
  • Työntekijän nimi ja henkilötunnus
  • Työntekopaikka
  • Työntekijän kotiosoite
  • Maininta, että liikkuminen on työn vuoksi välttämätöntä ja että työtä ei voida järjestää etätyönä, mahdollisine perusteluineen eli esimerkiksi mainitsemalla työntekijän toimenkuva/tehtävänimike tms.
  • Työnantajan edustajan (esim. esimies tai henkilöstöpäällikkö) puhelinnumero ja mahdolliset muut yhteystiedot.

Lisäksi yritysten on suositeltavaa muistuttaa työntekijöitä pitämään aina mukanaan henkilöllisyystodistusta (esim. ajokortti, henkilökortti, passi), jotta poliisi voi todentaa henkilöllisyyden.