Tilannekatsaus kauppakonflikteihin

Tulosta

Tälle sivustolle kootaan pääosin USA:n, Kiinan ja EU:n toisilleen asettamia tulleja. Sanktiot on rajattu tarkastelun ulkopuolelle.

USA:n Kiinan-vastaiset toimet liittyen Kiinan IPR-rikkomuksiin

 

USA ja Kiina pääsevät sopuun ensimmäisen vaiheen sopimuksesta

 • Osapuolet ilmoittivat 13.12. päässeensä sopuun ensimmäisen vaiheen sopimuksesta.
 • Sopimuksen seurauksena USA peruu $160 miljardin arvoiselle tuonnille suunnitellut 15% tullit, joiden oli määrä astua voimaan 15.12. Lisäksi USA puolittanee 1.9. asetetut lisätullit 7,5 prosenttiin. Tullinalennusten tarkka aikataulu määrittyy myöhemmin.
 • Kiina puolestaan peruu noin $45 miljardin arvoiselle tuonnille suunnitellut lisätullit, joiden oli määrä astua voimaan 15.12.
 • Osapuolet sopivat lisäksi mm. teollis- ja tekijänoikeuksiin, teknologiasiirtoihin, maatalouteen, rahoituspalveluihin ja lisäostoihin liittyvistä sitoumuksista.
 • Lisätietoja: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/december/united-states-and-china-reach

Kiinan vastatoimet USA:n asettamille lisätulleille (voimaan 1.9.)

USA asettaa lisätulleja $112 miljardin arvoiselle tuonnille (voimaan 1.9.)

Kiinan vastatoimet USA:n tullinkorotuksille (voimaan 1.6.2019)

USA korottaa $200 miljardin arvoiselle tuonnille asetettuja tulleja (voimaan 10.5.2019)

Kiinan vastatoimet USA:n vastatoimille (voimaan 24.9.2018)

 • 5 % ja 10 % tulleja noin $60 miljardin arvoiselle tuonnille (5 207 tuotetta).
 • Tullit koskevat mm. erilaisia maataloustuotteita, nesteytettyä maakaasua, kemikaaleja ja koneita.

USA:n vastatoimet Kiinan vastatoimiin (voimaan 24.9.2018)

Kiinan vastatoimet USA:n asettamille tulleille (voimaan 6.7.2018)

 • 25 % tulleja 878 tuotteelle, joiden tuonnin arvo on $50 miljardia. Tullit astuvat voimaan kahdessa vaiheessa.
  • $34 miljardin arvoiselle tuonnille (545 tuotetta) tullit voimaan 6.7. (pääosin maataloustuotteita ja ajoneuvoja)
  • $16 miljardin arvoiselle tuonnille (333 tuotetta) tullit voimaan 23.8. (mm. polttoaineet, kemikaalit ja lääkinnälliset laitteet).
 • Lisätietoja: http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201806/20180602757681.shtml

USA:n tullit kiinalaistuonnille (voimaan 6.7.2018)

USA:n teräs ja alumiinitullit, voimassa

EU:n pysyvät suojatoimet määrätyille terästuotteille (voimaan 2.2.2019)

 • Päätöksellä asetettiin 26:lle tuoteluokalle tariffikiintiöt, joiden ylittävälle osalle kannetaan 25% tulli.
 • Pysyvillä suojatoimilla korvataan heinäkuusta 2018 voimassa olleet väliaikaiset toimet.
 • Toimet kohdistuvat EU:n ulkopuolelta tulevaan tuontiin ja ovat voimassa enintään kolmen vuoden ajan. Niitä voidaan tarkastella olosuhteiden muuttuessa uudelleen.
 • Komission päätös pysyvistä suojatoimista: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-821_en.htm

EU:n vastatullit USA:lle (voimaan 22.6.2018)

USA:n tullit teräkselle ja alumiinille (voimaan 23.3.2018)

USA:n uhkaukset autoille, auton osille ja rekoille asetettavista tuontirajoituksista

 • Presidentti päätti 17.5.2019 lykätä päätöstään tuontirajoitusten asettamisesta autojen viejämaiden kanssa käytävien, enintään 180 päivää kestävien neuvottelujen ajaksi. Presidentin mukaan tarkoituksena on neuvotella autotuonnin vähentämisestä siten, ettei se uhkaa USA:n kansallista turvallisuutta.
 • USA:n kauppaministeriö aloitti 23.5.2018 tutkinnan autoille, auton osille ja rekoille asetettavista tuontirajoituksista. Tutkinta päättyi 17.2.2019.
 • USA:n autojen tuonti oli vuonna 2017 arvoltaan $192 miljardia. Suurin osa tuonnista tulee Kanadasta, Meksikosta, EU:sta, Japanista ja Etelä-Koreasta.
 • EU-maat veivät USA:han autoja vuonna 2017 €38 miljardin edestä (Saksa €21 mrd, UK €7 mrd ja Italia €4 mrd). EU on ilmoittanut valmistelevansa vastatoimilistaa mahdollisille tulleille.
 • Lisätietoja: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/adjusting-imports-automobiles-automobile-parts-united-states/

USA:n tutkinta uraanille asetettavista tuontirajoituksista

USA:n suojatullit pesukoneille ja aurinkopaneeleille (voimaan 22.1.)