Pk-tutkimukset

Tulosta

EK selvittää jäsenyritystensä näkemyksiä kyselytutkimuksilla, joiden tuloksia se hyödyntää muodostaessaan edunvalvontakantoja, perustellessaan niitä päättäjille ja tuodessaan yrittäjien näkemyksiä julkiseen keskusteluun.

EK:n pk-edunvalvonnan tavoitteet pohjautuvat jäsenyritysten näkemyksiin. Näiden kartoittamiseen tarvitaan aktiivista tutkimus- ja selvitystoimintaa, jotta monimuotoisen pk-kentän tarpeet tunnistettaisiin mahdollisimman kattavasti. Yrittäjyyttä koskevasta tutkimustoiminnasta vastaa EK:n pk-yksikkö:

  • Kaksi kertaa vuodessa julkaistava Pk-Pulssi kartoittaa pk-työnantajien näkemykset yrityksensä tilasta 12 kk taaksepäin ja arviot näkymistä 12 kk eteenpäin. Vastaajat arvioivat yrityksensä tilannetta suhteessa kysyntään, investointeihin, vientiin ja työllistämiseen.
  • Joka toinen vuosi julkaistava Kuntaranking-tutkimus selvittää, kuinka vetovoimaisia Suomen eri seutukunnat ja alueet ovat yritysten toiminnan kannalta.
  • Lisäksi toteutetaan yksittäisiä tutkimuksia ajankohtaisista edunvalvontateemoista (ks. alla).
  • Toteutamme myös yhteistutkimuksia muiden etujärjestöjen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.
  • Ylläpidämme ajantasaista tietografiikkaa pk-yrityksistä ja yrittäjyydestä.
  • Pk-edunvalvonnan tehostamiseksi EK on käynnistänyt Yrittäjäpaneelin, jonka avulla selvitetään pk-jäsenistön kantoja ajankohtaisiin edunvalvontakysymyksiin.

EK:n tuoreita tutkimustuloksia

Lähes 40 % pk-yrityksistä kohtaa epätervettä kilpailua

Lähes 60 % vientiyrityksistä tarvitsee ja 26 % käyttää Team Finlandin palveluita

Pk-Pulssi: Myönteinen vire jatkuu pk-yrityksissä

Investointien ja yrityskauppojen rahoitukselle ja rahoitusneuvonnalle kysyntää

Pk-sektori varsin tyytyväinen kotimaan liikenneverkkoon

Pk-sektorille odotettavissa jopa 21 000 työntekijän lisäys

Pk-Pulssi: Viidennes yrittäjistä pohtii yrityksestä luopumista 

Yritykset hakevat yhä tiiviimpää yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa

Asenneilmapiiri ei kannusta omistamiseen ja riskinottoon

65 prosentilla yrityksistä puutteita digiosaamisessa

Yrityskysely koskien turvallisuusuhkia ja varautumista: tärkeintä digiympäristö ja yhteinen tilannekuva

Cleantech-alalla jo 4 000 pk-yritystä

Kuntaranking 2017: Seinäjoen, Turun ja Hämeenlinnan seudut Suomen parhaat alueet yrityksille

3 miljardin euron investoinnit odottavat viranomaislupaa

Pk-pulssi: pk-yritysten kasvu orastaa

Maakuntauudistus herättää huolta pk-yrityksissä

Hallituksen esityksillä myönteinen vaikutus yli 10 000 pk-yritykseen

Mikroyritykset hyödyntävät aktiivisimmin yrityskummien neuvontaa

7000 pk-yrittäjää aikoo hakea uutta innovaatioseteliä

EK:n Yrittäjäpaneeli – uusi väylä vaikuttaa pk-päätöksentekoon

EK:n Yrittäjäsapluunasta apua aluepäätöksentekoon

Pk-vientiyritysten lukumäärä vahvassa kasvussa

Jakamistalous koskettaa joka kolmatta pk-yritystä

Viidennes pk-yrityksistä päässyt kiinni startup-yhteistyöhön

Toimintaympäristökysely: Puolet pk-yrityksistä näkee kasvun mahdollisuuksia

Työsopimuslain muutoksilla 20 000 potentiaalista työpaikkaa