Talous

Suomalaisten työpaikat ja toimeentulo ovat riippuvaisia yritysten menestyksestä. Myös yhteiskunnan hyvinvointipalvelut, sosiaaliturva ja muut toiminnot rahoitetaan kannattavan yritystoiminnan tuloksena syntyvillä verotuloilla.

EK:n näkemys

  • Suomalaisen yhteiskunnan perusta on tehokas, avoin ja kansainvälisesti kilpailukykyinen markkinatalous.
  • Hyvinvointi edellyttää, että kansantalous saadaan kasvu-uralle ja julkinen talous palautetaan kestävälle pohjalle.
  • Verotuksen tulee kannustaa työntekoon ja yrittämiseen.

EK tuottaa monipuolista tietoa ja vaikuttaa

Elinkeinoelämän keskusliitto EK analysoi talouskehitystä, tuottaa monipuolista informaatiota yritysten toimintaympäristöstä sekä vaikuttaa kotimaiseen talous- ja veropolitiikkaan.

EK kertoo yritysten suhdannetilanteesta kuukausittain luottamusindikaattoreilla ja neljä kertaa vuodessa laajemmalla Suhdannebarometrilla. Investointitiedustelu tehdään kaksi kertaa vuodessa.

EK:n veroasiantuntijat vaikuttavat verosäädöksiin niin kotimaassa kuin EU:ssa. He myös neuvovat EK:n jäsenyrityksiä veroasioissa ja järjestävät verotukseen liittyvää koulutusta.