EK: Päivähoitomaksuja on alennettava reippaasti

Elinkeinoelämän keskusliiton mielestä työllisyyden parantamisen vuoksi on purettava tuntuvasti ja nopeasti kannustinloukkuja. Työllisyyden parantaminen vaatii, että päivähoitomaksuja alennetaan ja asumistukia leikataan, sanoo johtaja Ilkka Oksala EK:sta.

EK ehdottaa lasten päivähoitomaksujen merkittävää alentamista.

– Työllistymisen kannalta ei ole viisasta pitää lasten päivähoitomaksuja nykyisellä tasolla, saati korottaa maksuja. Siksi tulojen huomioon ottamista päivähoitomaksuissa tulee lieventää. Samalla korkein perittävä maksu pitäisi alentaa sekä tämän lisäksi vielä erikseen alentaa toisesta lapsesta perittävää maksua, Oksala ehdottaa.

Oksalan hahmottelema päivähoitomaksumalli alentaisi päivähoitomaksujen tuottoa merkittävästi nykyisestä. Tämä rahoitettaisiin pienentämällä asumistukea. Asumistuessa pitäisi EK:n mielestä suosia nykyistä enemmän työtuloja saavia palkansaajia.

-Työtulojen kasvun asumistukea leikkaavaa vaikusta on alennettava ja samalla tuen yleistä tasoa laskettava.  Jotta asumistuen pienentymistä ei kompensoitaisi toimeentulotuella, asumiskulujen omavastuu on syytä palauttaa toimeentulotukeen, toteaa Oksala.

EK:n mielestä pienillä muutoksilla ei kannustinloukkuongelmaa voida ratkaista.

– Tarvitaan huomattavia muutoksia juuri päivähoitomaksuihin ja asumistukeen. Vain siten kannustinloukkuja voidaan oikeasti purkaa. Maan hallituksen on kyettävä tekemään budjettiriihessä riittävän kunnianhimoiset päätökset kannustinloukkuongelman purkamiseksi, Oksala vaatii.

Kannustinongelma heikentää työllisyyttä

VATT:n selvitysten (Heikki Viitamäki) mukaan työllistyminen ja palkkatulojen kasvattaminen eivät aina lisää käytettävissä olevia tuloja pieni- ja keskituloisilla. Nämä kannustinongelmat koskettavat erityisesti lapsiperheitä. Tulosidonnaiset päivähoitomaksut ja tulojen kasvun myötä alentuva asumistuki yhdessä aiheuttavat huomattavia kannustinloukkuongelmia.

– Avointen työpaikkojen suuri määrä ja huomattava kasvu korkean työttömyyden oloissa osoittavat hyvin nykyisen epäterveen kilpailutilanteen. Etenkin matalapalkkainen, mutta osin myös keskipalkkainen työ joutuu kilpailemaan hyvinvointiyhteiskunnan tarjoamien etuuksien varassa elämistä vastaan ja jää usein kilpailussa toiseksi. Näin ei voi olla, vaan työn pitää aina olla taloudellisesti kannattavampaa kuin tukien varassa eläminen, Oksala painottaa.

Kirjoittaja

Kommentit 2

2 vastausta artikkeliin EK: Päivähoitomaksuja on alennettava reippaasti
 1. tuista sanoo:

  Syntyvien lasten määrä Suomessa on nyt alemmalla tasolla kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla tai edes 1900-luvulla. Syntyvyys on laskenut vuodesta 2010 lähtien joka vuosi, ja Suomessa on tänä vuonna syntynyt vain 26 500 lasta ensimmäisen puolen vuoden aikana. Alentunut syntyvyys tarkoittanee lähivuosina pienempää tarvetta niin päivähoitopaikoille kuin perhesyiden takia työelämästä poissaolon vähenemistä.

  Kansantalouden kannalta ongelmallista päivähoitopaikkojen hinnoittelussa on se, että matalapalkkaisimpien kohdalla päivähoidon järjestämisen rajakustannus voi olla sen kansantaloudellisia rajahyötyjä suurempi. Esim. kahden lapsen päivähoito saattaa maksaa yhteiskunnalle (kunta + valtio) yhteensä 2000 euroa kuukaudessa (1000 €/kk lasta kohti). Työntekijän kuukausituottavuuden pitää olla aika korkea ennen kuin se ylittää päivähoidosta yhteiskunnalle koituvat kustannukset. Esim. 1200 euron kuukausituloilla työskentelevästä yhteiskunta ei paljoa verotuloja saa, mutta kuukausituloista riippumatta päivähoidon kustannukset voivat olla sen 2000 €/kk. Eräs tilastotieteilijätaustainen kansanedustaja arvioi takavuosina, että puhtaasti taloudellisin perustein tarkasteltuna yhteiskunnalle on halvempaa maksaa matalatuloisimmille siitä, että tämä jää kotiin hoitamaan lapsia, kuin lähettää nämä töihin (vieläpä esim. vuorotyöaikaan, jolloin päivähoitokulut ovat erityisen korkeat) ja maksaa näiden päivähoitokulut. Sen sijaan esim. tasa-arvonäkökulmasta myös pienituloisimpien pitää päästä halutessaan töihin silloinkin, vaikka se maksaisi yhteiskunnalle töissä poissa olemista enemmän, ja vaikka se tarkoittaisi yrityksille ja muille palkansaajille korkeampaa veroprosenttia.

  Nykyinen tukijärjestelmä on kai näiden kahden näkökulman jonkinlainen välimuoto, jossa päivähoidolle on tehty hinta niin, että on kannusteita myös rajata palvelun käyttöä, mutta jossa palvelu periaatteessa on tarjolla kaikille tulotasoista riippumatta.

  • hanna talvio sanoo:

   Mitäpäs jos vain maksaisitte sitten enenmän palkkaa ja alentaisitte päivähoitomaksuja. Mitäpäs jos vain sitten asetettaisiin maksimi vuokra ja nostettaisiin sitten asumoistukia hiukan ainakin lapsiperheille ja työttömille ja yksinhuoltajille ja sairaspäivärahalla oleville ynnä muille. Mitäpäs jos alentaisitte palkkaa johtajilta ja jakaisitte niitä pirunosinkoja palkan muodossa työntekijöille johtajien sijasta . Mitäpä jos alentaisitte kustannuksia terveydenhuollossa ja näin sallisitte tämänkin etuuden köyhimmille?Mitäpä jos tukisitte Suomalaisia maatalouden yrittäjiä nälkään tappamisen sijaan? Olisko ideaa siinä että ette riistäisi heti sitä yhtä ylimääräistä senttiä tililtä verojen muodossa ? köyhimpiä verotetaan suhteessa eniten tiedättekö?Mitäpä jos panostaisitte leikkausten sijaan koulutukseen ja varhaiseen tuensaantiin esim: niin että asperger pääsee aspergerluokalle leikkausten sijaan? Resursimme eivät riitä lienee paskin tekosyy konsanaan sulkea osa ihmisistä yhteiskunnan ulkopuolelle syrjäytyneenä. Mitäpä jos sallisitte köyhille myös lapsilisän ottamatta sitä tuolona huomioon mitäpä jos ? Mutta ei se pää on siellä missä päivä ei paista ja omaa napaa kiertää maailman lisäksi myös kuu…

Kommentoi