EU–Ukraina-assosiaatiosopimus parlamentin äänestyksessä tiistaina

Assosiaatiosopimus sisältää laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen, joka vapauttaa EU:n ja Ukrainan välisen tavara- ja palvelukaupan lähes kokonaan.

EU:n parlamentin odotetaan hyväksyvän tiistaina 16.9. järjestettävässä äänestyksessä EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisen.

Sopimukseen sisältyy tavanomaista laaja-alaisempi vapaakauppasopimus, jonka voimaantulo päätettiin 12.9.2014 siirtää alkamaan vuoden 2016 alusta. Sopimuksen ansiosta tavara- ja palvelukauppa vapautuu lähes kokonaan.

Lisäksi sopimus sisältää vähittäisen siirtymisen EU-normeihin ja standardeihin kaupankäynnissä ja siihen liittyvässä sääntelyssä. Tämä kattaa mm. standardit ja vastaavuusmenettelyt, eläin- ja kasvinsuojelumääräykset, tekijänoikeudet, kauppamenettelyt sekä julkisia hankintoja ja kilpailua koskevat säädökset. Lisäksi sopimus kattaa investoinnit, transiton ja liikenteen.

Assosiaatiosopimus vahvistaa myös ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä ja sisältää viisumivapauteen tähtäävän toimintaohjelman. Lisäksi sopimuksessa on sovittu yhteistyön tiivistämisestä lähes 30 avainalueella siten, että Ukraina ottaa käyttöön EU-sääntelyä mm. liikenne-, ympäristö-, energia- ja teollisuuspolitiikassa sekä julkisessa rahoituksessa.

Sopimuksen potentiaalinen hyöty on huomattava. EU-maiden vientiyritysten on arvioitu hyötyvän yksistään tullien alentumisesta vuosittain jopa lähes 400 miljoonaa euroa. Hyötyjen täysimittainen toteutuminen edellyttää kuitenkin Ukrainan turvallisuustilanteen normalisoitumista, talouden vahvistumista ja sopimukseen kirjattujen sitoumusten noudattamista.

Kommentit

Kommentoi