Ajankohtaista verotuksesta

Verotuksen ajankohtaisissa käsitellään Maastapoistumisveroa, Arvoltaan vähäisten kilpailupalkintojen verovapautta sekä ALV-ilmoittamisen tietosisällön selvittämistä.

Maastapoistumisvero

Euroopan unionin niin sanotun ATA (anti tax avoidance) -direktiivin implementointi etenee. Valtiovarainvaliokunta antoi mietintönsä yritysten maastapoistumisverotusta koskevasta hallituksen esityksestä 10.12.2019. Mietinnössä katsotaan perustelluksi, että omassa toiminnassa syntynyttä liikearvoa ei oteta maastapoistumisveron kohteeksi. Tämä oli myös lopullisessa hallituksen esityksessä omaksuttu kanta. Mietinnön ponsiosuudessa edellytetään, että sääntelyn vaikutuksia sekä sen mahdollisia kehittämis- ja laajentamistarpeita seurataan ja että tällainen arvio tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Anita Isomaa, p. 040 174 1741  ja Lauri Lehmusoja, p. 050 472 4394

Arvoltaan vähäisten kilpailupalkintojen verovapaus

Kilpailusta saatu enintään 100 euron arvoinen raha- ja tavarapalkinto olisi uuden tuloverolain 84 a §:n mukaisesti saajalleen verovapaata tuloa, kun palkinto ei ole ennakkoperintälaissa tarkoitettua palkkaa, työ- tai käyttökorvausta.  Tulo olisi verovapaa, jos verovuonna saatujen kilpailupalkintojen arvo on yhteensä enintään 100 euroa. Jos kilpailupalkintojen arvo ylittäisi verovuonna 100 euroa, palkinnot olisivat saajalleen kokonaisuudessaan veronalaista tuloa. Asiaa koskeva valtiovarainvaliokunnan mietintö on löydettävissä täältä.

Lisätietoja:
Anita Isomaa, p. 040 174 1741  ja Lauri Lehmusoja, p. 050 472 4394


ALV-ilmoittamisen tietosisällön selvittämistä jatketaan

Verohallinto on aiemmasta poiketen kertonut jatkavansa ALV-ilmoittamisen tietosisällön jatkamista keväälle 2020. Päätöstä ei siten alkuperäisen aikataulun mukaan kiirehditä valmiiksi vuonna 2019. EK on asiaan tyytyväinen ja peräänkuuluttaa edelleen vaikutusarviointeja päätöksenteon pohjaksi. Lisää tietoja täältä.

Lisätietoja:
Tiina Ruohola, p. 040 519 8868