EK:n pk-johtaja Petri Vuorio: Yrittäjä – viemme viestisi eteenpäin päättäjille

29.01.2021

Koronakriisin aiheuttama ahdinko jatkuu pk-sektorilla. EK:n ykköstavoitteena on kriisin selättäminen ja yritysten tukitoimien tehostaminen, korostaa 1.1. aloittanut pk-johtaja Petri Vuorio. Hänen johdollaan kootaan jäsenyritysten näkemyksiä liittyen kustannustuen uudistamiseen.

EK on vaikuttamassa kattavasti kaikkiin kysymyksiin, joilla on merkitystä pk-sektorin työnantajien toimintaedellytyksiin. Päivittäistä työtämme on ajaa uudistuksia yrittäjyyden verotukseen, työnantajan velvoitteisiin, työvoiman saatavuuteen, viranomaisbyrokratiaan ja esimerkiksi reilun kilpailun pelisääntöihin.

Juuri nyt akuutein tavoite on koronakriisin selättäminen. Kustannustuen saatavuuden parantaminen ja kriisistä kärsivien yritysten toimintaedellytysten turvaaminen on päällimmäisenä asiana työpöydälläni, kertoo EK:n uusi pk-johtaja Petri Vuorio.

Vaikutamme sen puolesta, että kustannustukea uudistettaisiin ja uusi hakukierros saataisiin viiveettä käyntiin. Kokemusten pohjalta on selvää, että tuki ei vielä saavuta riittävästi kaikkia sitä tarvitsevia ja siksi sen kriteereitä on yhä kehitettävä.”

Vuorio mainitsee esimerkkejä tarkastelutarpeista:

  • liikevaihdon 30 % kriteeri
  • tukien 800 000 euron yläraja
  • harkinnanvaraisuuden kriteerien selventäminen

Toki sekin on tärkeää, että meneillään olevan kustannustuen 2-hakukierroksen rahoitus saataisiin hyödynnettyä, kun aitoa tarvetta on. Pk-sektorilla on tälläkin hetkellä tuhansia yrityksiä, jotka ovat sekä tuen tarpeessa että olisivat oikeutettuja siihen nykyisilläkin kriteereillä, mutta eivät ole rahoitusta vielä hakeneet.

Rokotukset nopeasti ja EU-rahat yritystoiminnan uudistamiseen

Samalla EK vaikuttaa laajalla rintamalla, jotta itse epidemia saataisiin selätettyä. Avainasemassa on rokotusprosessin läpivienti tehokkaasti ja yhteistyössä työterveyden kanssa, Vuorio korostaa. Jokainen päivä ilman rokotetta nostaa koronan inhimillistä ja taloudellista hintaa.

Petri Vuorio vastaa EK:ssa elinkeinopolitiikan ohella myös EU-vaikuttamisesta:

”Kaiken aikaa on varauduttava myös jälleenrakennusvaiheeseen ja varmistettava, että pk-sektori saadaan kiinni tulevaan kasvuun. EU-elpymisrahoja on saatava kanavoitua siten, että niillä nostetaan pk-sektori entistäkin kovempaan iskuun mm. digitalisaation ja ilmasto-osaamisen keinoin.”

Yrittäjä – soita, mailaa, someta!

EK:n edunvalvonta perustuu jäsenyritysten tarpeisiin ja näkemyksiin, joita selvitetään systemaattisesti montaa kautta: omilla yrityskyselyillä, toimialaliittojen välittämänä sekä luottamustehtävissä olevien yritysvaikuttajien kautta. Pk-edunvalvonnan tärkeimpänä taustavoimana on yrittäjä Tuomas Peren johtama Yrittäjävaltuuskunta, johon kuuluu 100 eturivin yrittäjää eri toimialoilta ja eri puolilta maata.

Tämän ohella olemme päivittäisessä dialogissa aktiivisten yrittäjien kanssa, jotka ovat suoraan yhteydessä EK:n asiantuntijoihin eri kanavien kautta. Tätä kentän ääntä toivomme kuulevamme myös kustannustukeen liittyen, korostaa Petri Vuorio:

”Yrittäjä, kerro meille arviosi kustannustuen toimivuudesta ja sen kehitystarpeista! Yhdessä löydämme helpommin ratkaisuja ja meidän kauttamme viesti kulkee suoraan päättäjille. Alla yhteystietoni – ota yhteyttä minkä tahansa sinulle sopivan kanavan kautta!”

Kannustamme yrityksiä hyödyntämään myös kustannustuki 2:n rahoituksen, mikäli tarvetta vain on. Valtaosa rahoituksesta on yhä käyttämättä – lue lisää!