Kuntaranking-kyselyyn vastaaminen tärkeää tulevalle kuntavaalivaikuttamiselle

Osa EK:n jäsenyrityksistä saa marras-joulukuun vaihteessa pyynnön osallistua Kuntaranking-kyselyyn. Vastaaminen on tärkeää, jotta EK saa riittävästi vastauksia Suomen kaikilta alueilta. 

EK:n Kuntaranking-tutkimuksessa hyödynnetään kahta tietolähdettä: kuntia koskevia tilastotietoja sekä jäsenyritysten johdolle suunnattua kyselyä. Yritysjohtajilta kysytään mielipiteitä mm. kotikuntansa yrittäjyysilmapiiristä, sijaintipaikan sopivuudesta ja paikallisesta elinkeinopolitiikasta.

Kuntaranking-kysely lähetetään laajalla otannalla EK:n jäsenyrityksille. Tämä tapahtuu marras-joulukuun vaihteessa ja tulokset julkistetaan helmikuussa 2017.

Vastausaktiivisuus on tärkeää, sillä tulokset saadaan julkistettua vain niiltä alueilta, joilta saadaan riittävästi yrittäjien vastauksia. Kuntavaalien takia osallistuminen on erityisen arvokasta, vetoaa EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen:

– Tuloksia hyödynnetään ensi keväänä EK:n kuntavaalivaikuttamisessa, kun viemme yrittäjien näkemyksiä niin ehdokkaiden kuin äänestäjienkin tietoon.

Kuntarankingiä on tehty vuodesta 2010. Se on vakiinnuttanut asemansa kuntapäättäjien ja pk-kentän välisessä vuoropuhelussa. Monissa kunnissa tuloksia on hyödynnetty myös yhtenä toteutetun elinkeinopolitiikan arvioinnin mittarina, kertoo Huovinen.