Neuvonantajia pk-yrityksiin – vastaa kyselyyn!

Muutoksen tuulet ravistelevat nyt monia pk-yrityksiä: Miten onnistua sukupolvenvaihdoksessa? Miten ottaa ensi askeleet kansainvälistymiseen? Miten hyödyntää digitalisaatiota? Vastaa kyselyyn, jolla selvitetään yritysten halukkuutta ulkopuolisen neuvonantajan käyttöön muutostilanteissa.

Suuri joukko pk-yrityksiä elää parhaillaan jonkinlaisessa muutostilanteessa. EK:n arvioiden mukaan esimerkiksi omistajanvaihdos on tai tulee lähiaikoina ajankohtaiseksi noin 15 000 työnantajayritykselle.

Sen lisäksi tuhannet yritykset pohtivat muun muassa, miten päästä alkuun kansainvälistymisessä tai hyödyntää digitalisaatiota nykyistä tehokkaammin.

Omistajanvaihdosten toteuttaminen sujuvasti, uusille kohdemarkkinoille suuntaaminen tai toimintaprosessien tehostaminen eivät aina onnistu ilman ulkopuolista apua.

EK on mukana hankkeessa, jonka tavoitteena on auttaa yrityksiä pärjäämään paremmin muutoksessa. Pärjäämistä voi helpottaa esimerkiksi hyödyntämällä ulkopuolista neuvonantajaa osaamisvajeen paikkaamiseen.

Ennen hankkeen käynnistämistä EK haluaa kerätä tietoa pk-yritysten tarpeista ja mielipiteistä ulkopuolisen neuvonantajan käytöstä. Neuvonantajalla tarkoitetaan esimerkiksi mentoria, ulkopuolista hallituksen jäsentä, neuvonantajatiimin (ns. advisory boardin) jäsentä tai yksittäistä neuvonantajaa.