Yrityskylä palkittiin eurooppalaisen yrittäjyyden edistämisestä

26.11.2013

Yrityskylä-oppimisympäristö on voittanut oman sarjansa Euroopan komission järjestämässä kilpailussa, jossa palkittiin yrittämistä tukevia huippualoitteita. Yrityskylä palkittiin kategoriassa Yrittäjämäisen ajattelun edistäminen.

European Enterprise Promotion Awards -palkinnot jaettiin EU:n puheenjohtajamaana toimivan Liettuan pääkaupungissa Vilnassa. Loppukilpailussa oli mukana yhteensä 19 hanketta Euroopan eri maista, kuudessa eri kategoriassa.

Alueellinen työ nuorten parissa keräsi kiitosta

Tuomaristo perusteli Yrityskylän palkitsemista muun muassa alueellisuudella. Yrityskylän toiminnan lähtökohta on ollut juuri paikkakuntakohtaisen ainutlaatuisuuden huomioiminen oppimisympäristöissä. Tänä vuonna kilpailussa painotettiin erityisesti nuorten yrittäjämäisen ajattelun edistämiseen tähtääviä hankkeita, ja Yrityskylä keräsikin kiitosta tämän kohderyhmän parissa tehdystä työstä.

— Yrityskylän toiminta ei olisi mahdollista ilman yhteistyökumppaneitamme. Yhteiskunnan eri toimijoiden tuki Yrityskylälle osoittaa, että Suomi on maa, jossa nuorten yrittäjyysvalmiudet nähdään sijoituksena tulevaisuuteen. Yrityskylän toiminnanjohtaja Tomi Alakoski totesi.

Yrityskylästä aitoa oppia yhteiskunnasta

Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu oppimisympäristö, jossa oppilaat saavat todenmukaisen kuvan oman kotiseutunsa työnantajista. Yrityskylässä oppilaat työskentelevät valmiiksi käsikirjoitetuissa ammateissa. He saavat työstä palkkaa ja toimivat kansalaisina ja kuluttajina. Liikuteltavista seinäelementeistä koostuvaan pienoiskaupunkiin on rakennettu noin 15 yrityksen ja julkisen palvelun tilat. Yrityskylä-päivään johdattaa opetussuunnitelmaan perustuva oppimateriaali.

Yrityskylissä on tähän mennessä vieraillut jo 25 000 kuudesluokkalaista ja yli 1 000 opettajaa. Tänä lukuvuonna kylissä vierailee puolet Suomen kuudesluokkalaisista. Lukuvuonna 2013–2014 Yrityskyliä on Suomessa kuusi ja ne toimivat Helsingissä, Itä-Suomessa, Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla sekä Oulussa ja Lappeenrannassa.

Yrityskylän toimintaa tukevat opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi yritykset, säätiöt ja kunnat. Yrityskylää koordinoi Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

Eurooppalaisen yrittäjyyden edistämispalkinto on myönnetty vuodesta 2006 aloitteille, jotka helpottavat yritystoimintaa ja edistävät kasvua, kansainvälistymistä sekä yrittäjähenkistä ajattelutapaa. Palkinnon myöntää Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto. Tänä vuonna palkinnosta kilpaili satoja hankkeita 30 eri Euroopan maasta.

Lue Prima-lehden juttu yrityskylästä

*****************
www.yrityskyla.fi
www.facebook.com/yrityskyla
www.twitter.com/yrityskyla

Lisätietoa Eurooppalaisen yrittäjyyden edistämispalkinnosta:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/