Luodaan Suomelle menestyksen mahdollisuudet

Suomi on pudonnut talouskehityksessä Ruotsin, Norjan ja Tanskan kyydistä. Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, Suomessa väestö ikääntyy kovalla vauhdilla. Olemme joutuneet ylläpitämään hyvinvointiamme kasvavassa määrin velkarahalla. Ilman suunnanmuutosta hyvinvoinniltamme uhkaa pudota pohja.

On aika kiriä kiinni muut Pohjoismaat.

Suomen väestö vanhenee vauhdilla

Suomi on pudonnut talouskehityksessä Ruotsin, Norjan ja Tanskan kyydistä. Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, Suomessa väestö ikääntyy kovalla vauhdilla ja työllisten määrä suhteessa työelämän ulkopuolella oleviin vähenee. Osaajapula vaivaa jo lähes kaikkia toimialoja.

Suomen työllisyysaste on noussut, mutta se on silti Pohjoismaiden matalin

Työllisyysaste, 15-64 -vuotiaat, %-osuus väestöstä, kausitasoitus

Lähde: OECD (Macrobond)

Julkinen velka on Pohjoismaiden korkein

Olemme joutuneet ylläpitämään hyvinvointiamme kasvavassa määrin velkarahalla. Velkaa ei kuitenkaan voi kasvattaa loputtomiin ja Suomen verotuksen taso on jo kipurajalla. Ilman suunnanmuutosta Suomen julkinen talous on kriisiytymässä ja hyvinvoinniltamme uhkaa pudota pohja.

Suomen julkinen velka on Pohjoismaiden korkein

Julkinen velka, % BKT:sta

Lähde: Eurostat, EK ja Macrobond

Nyt on aika pelastaa hyvinvointiyhteiskuntamme ja nostaa Suomi muiden Pohjoismaiden tasolle.

On aika kiriä kiinni muut Pohjoismaat.

Miten se tehdään?

Työllä.

Mitä suurempi osa väestöstä on töissä, sitä paremmin pystymme pitämään huolta kaikkien hyvinvoinnista. Työn tekemisen esteitä on purettava nopeasti. Työikäisiä ja -kykyisiä tarvitaan lisää myös Suomen rajojen ulkopuolelta. 

Innovaatioilla, riskinotolla ja kasvuhalukkuudella.

Esimerkiksi puhdas siirtymä on ennennäkemätön mahdollisuus Suomen yrityksille. Siihen mahdollisuuteen on uskottava ja tartuttava nopeasti.  

Yhteistyöllä.

Pienenä kansana meidän on toimittava yhteistyössä, ei pelkästään keskenämme, vaan Euroopan Unionissa ja kansainvälisesti.   

Sisulla.

Ja sitä löytyy onneksi suomalaisista aina. 

Mistä on kyse?

Suomi-neito sisuuntuu on EK:n mainoskampanja pohjoismaisen hyvinvoinnin puolesta. Mainoskampanja käynnistyy 6.11.2023. Kampanjassa korostetaan, että meidän on syytä pysyä muiden, menestyvien Pohjoismaiden kyydissä.

Kampanjassa Suomi-neito seikkailee eri vuosisadoilla ja huomaa olevansa aina askeleen perässä Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa. Lopulta Suomi-neito sisuuntuu: hän oivaltaa, että hänellä on omiakin vahvuuksia, jotka pitää nyt osata nähdä ja hyödyntää.

Mainonnan on toteuttanut Bob the Robot. Mainoskampanja käynnistyy printti-, some- ja ulkomainonnalla ja täydentyy marraskuussa televisio- ja elokuvamainonnalla.

Lisätiedot EK:n viestintäjohtaja Nora Elers.