Mikä on EK?

Tulosta

Suomen hyvinvointi perustuu elinvoimaisiin yrityksiin. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tavoitteena on rakentaa innostavaa ja vetovoimaista Suomea, jossa ihmisillä on töitä ja yrityksillä on mahdollisuus onnistua ja investoida. Suomalaisille on tärkeää, että yrityksemme menestyvät niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä:

  • 27 jäsenliittoa
  • 16 000 jäsenyritystä, joista 96 % pk-yrityksiä
  • Noin 980 000 työntekijää

Mitä EK tekee?

  • Edistää suomalaista hyvinvointia, joka perustuu viime kädessä elinvoimaisiin yrityksiin.
  • Viestii virkamiehille ja päättäjille, miten yrityksiä koskevat päätökset vaikuttavat yritysten pärjäämiseen ja Suomen hyvinvointiin.
  • Vaikuttaa lainsäädäntöhankkeisiin mm. antamalla lausuntoja ja toimimalla asiantuntijaelimissä.
  • Koordinoi työnantajien työmarkkinapolitiikkaa sekä neuvottelee kolmi- ja kaksikantaan kuuluvista työelämän hankkeista.
  • On kokoava ääni, joka kiteyttää ja kommunikoi elinkeinoelämän yhteiset kannat.
  • EK:n tytäryhtiöt tarjoavat yrityksille koulutusta ja neuvontaa.

Missio

Luomme menestyvää Suomea, jonka hyvinvointi perustuu elinvoimaisiin yrityksiin.

Yritysten, kansalaisten ja koko Suomen menestys kulkee käsi kädessä. EK:n työ on vastuunkantoa Suomesta.

Visio

Suomi on innostava ja kilpailukykyinen yrittämiselle. Yrityksemme menestyvät kotimaassa ja maailmalla. EK on edelläkävijä ja luotettava vaikuttaja.

Suomesta tehdään houkutteleva sijaintipaikka yrityksille, investoinneille ja työpaikoille.

Arvot

Edelläkävijyys, luotettavuus ja avoimuus.

Luotettavuus on vaikuttamisen elinehto. EK:n toiminnan tulee perustua maan parhaaseen asiantuntemukseen ja tutkittuun tietoon. EK haluaa olla uudistava ja tulevaisuutta rakentava voima yhteiskunnassa. Avoimuus edellyttää entistä läpinäkyvämpää, nykyaikaisempaa ja keskustelevampaa toimintatapaa.