Etujärjestöt ja Team Finland tutkivat: Kaupanesteet jarruttavat kasvumahdollisuuksiin tarttumista

Yritysten kansainvälistymisaktiivisuus ja kansainvälisen toiminnan merkitys ovat kasvussa. Samalla kaupanesteitä kohdataan laajasti ja ne jarruttavat kasvumahdollisuuksiin tarttumista.

  • Tutkimukseen vastanneista yrityksistä 48 prosenttia raportoi kansainvälisen liiketoiminnan osuuden kasvusta vuosina 2013–2015. Jopa 72 prosenttia yrityksistä arvioi kansainvälisen liiketoiminnan kasvavan seuraavan kolmen vuoden aikana. Erityisesti pk-yritykset ja alkuvaiheen kansainvälistyjät näkivät kasvumahdollisuuksia Euroopassa ja lähialueilla, esimerkiksi Venäjällä.
  • Kaksi kolmasosaa vastanneista raportoi kaupanesteistä. Yksittäisistä kohdemarkkinoista kaupanesteitä on kohdattu eniten Venäjällä ja Kiinassa. Yleensä ne liittyvät teknisiin kysymyksiin, kuten erilaisiin määräyksiin, standardeihin sekä tullaus- ja kauppamenettelyihin.

Kaupanesteiden purkaminen tärkeämpää kuin koskaan

– Kaupanesteet ovat merkittävä haitta kansainvälistä toimintaa harjoittaville yrityksille. Ne aiheuttavat turhia kustannuksia ja hankaluuksia sekä vaikeuttavat täyden kasvupotentiaalin hyödyntämistä, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Kansainväliset vapaakauppasopimukset ovat vaikeuksissa ja niitä syytetään helposti kasvun, hyvinvoinnin ja työllistymisen haasteista. Samalla sopimusten kuitenkin odotetaan tuovan ratkaisuja muun muassa lisääntyvään protektionismiin sekä madaltavan yritysten kansainvälistymiskynnystä. Nyt kauppapolitiikassa tulisikin keskittyä ydintavoitteeseen, markkinoiden avaamiseen ja tasapuolisten kilpailuedellytysten parantamiseen mahdollisimman tehokkaasti kasvun aikaansaamiseksi. Kaupan merkitys kasvun vauhdittamisessa on suurempi kuin aiemmin.

Team Finlandissa pk-yritykset keskiöön

Team Finland on murroksessa. Yrityksille on kyettävä tarjoamaan konkreettisia ratkaisuja, jotka näkyvät yrityksille parannuksina palveluissa.

Toiminnan fokukseen tulee tuoda aiempaa vahvemmin kansainvälistymistä harkitsevat ja aloittavat yritykset, ml. perinteiset alihankinta-pk-yritykset. Aloittavilla yrityksillä tiedontarpeet ovat suurimmat ja omaa osaamista täydentämään tarvitaan tietoa kohdemarkkinoista sekä palveluista. Pk-yrityksen välittömin intressi liittyy usein Eurooppaan, mutta niidenkin tuotteet päätyvät usein lopulta Euroopan ulkopuolelle.

Kaupanesteiden aiheuttama suhteellinen hallinto-  ja kustannusrasite on yleensä sitä suurempi mitä pienemmästä yrityksestä on kyse. Alkuvaiheen kansainvälistyjille voi olla haasteellista tunnistaa kaupanesteitä ja löytää kanavat niiden ratkaisemiseksi. Yritysten ja viranomaisten välistä yhteistyötä ja tiedon jakamista kansainvälistymistä hankaloittavien kaupanesteiden tunnistamisessa, poistamisessa ja tiedottamisessa tuleekin entisestään tehostaa.

EK:n, Suomen Yrittäjien, Keskuskauppakamarin ja Team Finlandin toteuttamaan kyselyyn vastasi 614 työnantajayritystä. Tutkimus toteutettiin kesällä 2016. Edellinen kaupanesteselvitys toteutettiin vuonna 2013

Lisätietoja:
Jari Huovinen, johtava asiantuntija, EK, p. 040 861 4582
Outi Ervasti, asiantuntija, EK, p. 040 721 2131