Työrauha

Tulosta

Työmarkkinoiden hyvä toimivuus edellyttää hyvin toimivaa sopimus- ja neuvottelujärjestelmää. Työehtosopimuksissa ammattiliitot sitoutuvat ylläpitämään työrauhaa.

EK:n näkemys

  • Työehtosopimus on työmarkkinajärjestöille keskeinen keino ohjata työsuhteiden sisältöä ja sopia työrauhasta.
  • Suomen työrauhasäännökset ovat vanhentuneet. Vuodelta 1946 oleva työehtosopimuslaki ja vuodelta 1962 oleva työriitalaki ovat ainoat vielä uudistamatta olevat työelämää koskevat keskeiset lait ja ne tulee uudistaa.
  • Erityisesti seuraamusjärjestelmän tehokkuutta ja ennalta estävyyttä tulee parantaa. Tuki- ja myötätuntotyötaisteluihin liittyviä pelisääntöjä pitää tarkistaa. Avainryhmien lakkotilanteisiin tulee luoda sovinnon syntymistä edistävät menettelytavat.