Vastuullisen yrityksen neljä perustoimintamallia

Tulosta

Yritysten vastuullisuuteen liittyy suuri määrä erilaisia vaatimuksia ja odotuksia. Harva yritys kykenee täysin vastaamaan näihin kaikkiin. Siksi yrityksen omistajien ja johdon on itse mietittävä, mikä paras mahdollinen lähestymistapa omalle yritykselle.

Kun yritys miettii omaa vastuullisuusstrategiaansa, on hyvä lähteä liikkeelle siitä, mitä yritys jo tekee. Esimerkiksi monet pk-yritykset jo toteuttavat vastuullisuuteen liittyviä asioita käytännössä, vaikka eivät ole mieltäneet toimintaansa vastuullisuuskysymyksen kautta. Yrityksissä voi vaikkapa olla henkilöstön hyvinvointia ja työviihtyvyyttä tukevaa toimintaa. Olemassa olevat vastuullisuusteot voivat muodostaa lähtökohdan vastuullisuusstrategialle.

Yrityksen johdon suhtautuminen vastuullisuuteen suuntaa vastuullisuustyötä. Haluammeko luoda proaktiivisesti oman arvopohjaisen lähestymistapamme? Vai huolehdimmeko reaktiivisesti siitä, että vastaamme lainsäädännön vaatimuksiin ja sidosryhmien odotuksiin?

Olemme rakentaneet vastuullisuustarkastelun tueksi Vastuullisen yritystoiminnan arkkityypit -viitekehyksen, jonka avulla yritys voi tarkastella omaa toimintaansa edellä esitettyjen kysymysten valossa. Syntyvätkö vastuullisuustoimet esimerkiksi sidosryhmien vaatimuksista vai omistajien ja johdon aloitteellisuudesta käsin? Entä keskitytäänkö yrityksessä huolella kohdennettuihin teemoihin vai tehdäänkö toimenpiteet mahdollisimman laajalla rintamalla? Kehikko auttaa ymmärtämään ja arvioimaan yrityksen oman vastuullisuuden lähtökohtia.

Kaikissa lähestymistavoissa voidaan toimia vastuullisesti, eikä nelikentän ole tarkoitus arvottaa toimintatapoja suhteessa toisiinsa. Varsinaiset vastuullisuuden sisällöt ovat näillä arkkityypeillä kuitenkin varsin erilaiset. Ne kuvaavatkin samalla yritysten monenlaisia tapoja toteuttaa vastuullisuutta.

Testaa EK:n Vastuullisuusbottia