Energia, logistiikka ja infrastruktuuri pitävät yhteiskunnan pyörät pyörimässä

Tulosta

Yhteiskunnan tehokas ja sujuva toiminta edellyttää laadukasta infrastruktuuria: energiaa, sähköverkkoja, liikenneväyliä ja rakennuksia. Samaa infraa tarvitaan niin teollisuudessa, palveluissa kuin kansalaisten arjessa.

Sekä elinkeinoelämä että kuluttajat odottavat, että tuotteet ja palvelut ovat häiriöttömästi saatavilla ja hinnaltaan kilpailukykyisiä. Tehostamalla logistiikkaa ja energian käyttöä minimoidaan sekä kustannuksia että ympäristövaikutuksia.

Digitalisaatio ei ole vähentänyt fyysisen infrastruktuurin merkitystä. Päinvastoin tieto- ja materiaalivirrat linkittyvät tiiviisti yhteen esimerkiksi verkkokaupassa. Energia- ja liikennejärjestelmät puolestaan hyödyntävät yhä enemmän tietotekniikan tuomaa älykkyyttä.

Suomalaista osaamista maailmalle

Kustannusten ja ympäristön säästäminen ovat käyneet käsi kädessä, kun Suomessa on kautta aikojen pyritty selättämään ilmaston ja pitkien etäisyyksien tuomia kilpailuhaittoja. Näin meille on kertynyt maailmanluokan osaamista resurssitehokkuudessa.

Samaan aikaan maailmalla on huutava pula ympäristöä säästävistä ratkaisuista, jotka olisivat myös taloudellisesti toteuttamiskelpoisia. Vastaamalla tähän globaaliin kysyntään Suomi pystyisi tuottamaan ympäristöhyötyjä moninkertaisesti verrattuna siihen, että vaikutukset ulottuisivat vain kotimaahan.

Suomalaisten yritysten tärkeänä ”vientituotteena” ovat myös vastuullisen liiketoiminnan käytännöt.

Yritykset toteuttavat, julkinen valta mahdollistaa

Energia- ja materiaalitalous sekä logistiikka kehittyvät parhaiten, kun markkinat toimivat tehokkaasti. Poliittisilla päätöksillä luodaan markkinoiden toiminnalle edellytyksiä ja asetetaan reunaehtoja. Parhaimmillaan päätökset edistävät investointeja sekä minimoivat yrityksille aiheutuvat tarpeettomat rajoitukset, epävarmuudet tai kilpailijamaita korkeammat kustannukset.