Mikä ihmeen Mittelstand?

29.12.2022

Vuoden 2023 isoja prioriteettejamme on EK:n Mittelstand-ohjelma, jonka tavoitteena on saada Suomeen lisää keskisuuria kasvuyrityksiä. Jos ohjelman suositukset toteutetaan, Suomen on mahdollista tuplata yrittäjävetoisten Mittelstand-yritysten määrä vuoteen 2030 mennessä. Näin saisimme maahan 3000 uutta vientiyritystä ja 45 000 uutta työpaikkaa jo nyt alkavan hallituskauden aikana.

Mistä Mittelstandissa oikein on kysymys ja miten Suomi hyötyisi? Kokosimme tälle sivulle vastaukset keskeisimpiin kysymyksiin:
1) Mitä Mittelstand tarkoittaa?
2) Miksi juuri Mittelstandeihin kannattaisi panostaa?
3) Miksi korostatte yrittäjän vetovastuulla olevia Mittelstandeja, jotka ovat kotimaisessa omistuksessa?
4) Mitä EK:n mielestä sitten pitäisi tehdä?
5) Mitä tuloksia lupaatte – mitä hyvää Suomi saa?
6) Mistä löydän lisätietoa EK:n ohjelmasta?

1) Mitä Mittelstand tarkoittaa?

Mittelstand-termi [’keskiluokka’, ’keskisuuri’] viittaa Saksaan, jonka talous ja vienti ovat kautta aikojen nojautunut nimenomaan keskisuurten, usein perheomisteisten kasvuyritysten laajaan sektoriin. Sama ilmiö on siivittänyt myös Ruotsia menestykseen ja parantanut sen taloudellista kriisinkestävyyttä.

Näin Mittelstand määritellään EK:n ohjelmassa:

  • Mittelstand-sektorin perusjoukkoon luemme kaikki yritykset, jotka työllistävät 50–499 henkeä. Tässä kokoluokassa huomiomme ytimessä ovat ne yritykset, jotka ovat yrittäjävetoisia ja kotimaisessa omistuksessa. Näitä yrittäjävetoisia Mittelstandeja on Suomessa vain 1 500 kappaletta.
  • Mitä enemmän keskisuuria kasvuyrityksiä Suomeen saadaan, sitä enemmän niiden joukosta kasvaa myös tärkeitä yli 500 hengen suuria Mittelstand-yrityksiä.

2) Miksi juuri Mittelstandeihin kannattaisi panostaa?

Mittelstand-yritysten kansantaloudellinen vipuvaikutus on moninkertainen niiden määrään nähden.

50–499 henkeä työllistäviä yrityksiä on Suomessa noin 3500 kappaletta ja osuus Suomen yrityskannasta on vain 1 prosentti. Kuitenkin niiden osuus yksityisistä työpaikoista on reilusti yli neljännes. Osuus kaikkien yritysten liikevaihdosta on lähes kolmannes.

Mittelstandeja tarvitaan lisää myös vientiä vahvistamaan – nykyisin vain 100 yritystä tuottaa 2/3 Suomen viennistä. Verrokkimaihin nähden Suomen viennin kivijalka on auttamattoman kapea.

3) Miksi korostatte yrittäjän vetovastuulla olevia Mittelstandeja, jotka ovat kotimaisessa omistuksessa?

Nimenomaan yrittäjä tuo liiketoimintaan kasvuhalun. Se näkyy tilastoissakin: yrittäjien vetovastuulla olevat keskisuuret yritykset ovat merkittävästi kasvuhakuisempia kuin muut pk-sektorin työnantajat. Peräti puolet harjoittaa jo vientiä.

Geotalouden kriisiaikoina alleviivaamme myös kotimaista omistajuutta ja perheyrittäjyyttä. Suomalaisessa omistuksessa olevat pitkän linjan Mittelstandit ovat uskollisia kotiseudulleen. Ne haluavat vaalia yritystoiminnan jatkuvuutta läpi vaikeimpienkin suhdanteiden, sukupolvesta toiseen.

4) Mitä EK:n mielestä sitten pitäisi tehdä?

Alkuvaiheen yritykset ja pienyrittäjät ovat Suomelle tärkeitä, mutta pelkästään niiden varassa kansantalouden laivaa ei käännetä.

Siksi ehdotamme Suomen tulevalle hallitukselle uutta painopistettä elinkeinopolitiikkaan: kohdennetaan kasvun kannusteita 50–1000 henkeä työllistävien Mittelstand-yritysten vahvistamiseen ja määrän kasvattamiseen.

Olemme julkaisseet elinkeinopoliittisen ohjelman, joka sisältää 6 toimenpidekokonaisuutta ja niille tarkat numeeriset mittarit:

  • Ratkaistaan osaajapulaa kehittämällä koulutusta yritysten tarpeita paremmin vastaamaan, vähentämällä kannustinloukkuja sekä kasvattamalla ulkomaalaisten työntekijöiden määrää lupaprosessin remontilla.
  • Tie auki vihreän kasvun investoinneille ja digille; läpiviedään EK:n investointiluvituksen reformi
  • Varmistetaan rahoituksen saatavuus viennissä, innovaatiotoiminnassa ja vihreässä siirtymässä.
  • Nostetaan Suomen vienninedistämisresurssit keskeisten verrokkimaiden tasolle, priorisoidaan kohdemarkkinat sekä fokusoidaan maakuvan kärki vihreän kasvun ja digitalisaation ympärille.
  • Taataan reilu kilpailu julkisissa hankinnoissa ja puretaan kilpailun vääristymät.
  • Varmistetaan kotimaisten työnantajayritysten sujuvat omistajanvaihdokset.


5) Mitä tuloksia lupaatte – mitä hyvää Suomi saa?

EK:n laatimalla ohjelmalla Suomi pystyisi tuplaamaan Mittelstand-yritysten määrän tämän vuosikymmenen aikana sekä saamaan 45 000 uutta työpaikkaa ja 3 000 uutta vientiyritystä jo tulevan hallituskauden aikana.

Tartutaan siis Mittelstandin mahdollisuuksiin ja pelastetaan Suomen talous ja työpaikat keskisuurilla kasvuyrityksillä!

6) Mistä löydän lisätietoa EK:n ohjelmasta?

Tutustu EK:n Mittelstand-ohjelmaan tarkemmin: tiedote ja julkaisu.