Hyppää sisältöön
Etusivu / Uutiset / Yrittäjälähettiläs Tuomo Rönkkö: Innovaatioasennetta yrityksiin, kuntiin ja Suomen politiikkaan

Yrittäjälähettiläs Tuomo Rönkkö: Innovaatioasennetta yrityksiin, kuntiin ja Suomen politiikkaan

24.01.2019

Ympäristöteknologia avaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia pk-sektorille, mutta haastaa myös viranomaisia uudistumaan. Kuntien yrittäjyysasenteissa on isot erot eri puolilla Suomea, arvioi bisnesenkeli Tuomo Rönkkö.

EK:n yrittäjälähettiläs Tuomo Rönkkö on toiminut taustavoimana monissa bisneshankkeissa, jotka ovat saaneet alkunsa Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Kampusvaiheen jälkeen startupit ovat hakeneet sijaintipaikkaa niin Kymenlaaksosta kuin muualtakin.

Rönkölle on kertynyt kokemusta ja näkemystä siitä, mitä juhlapuheiden yrittäjämyönteisyys käytännössä tarkoittaa ja kuinka se ilmenee eri kunnissa.

Yrityksen kotipaikka on kauaskantoinen valinta

Kiinnostava on ollut esimerkiksi Rönkön osakkuusyhtiö Endev Oy:n alkutaival. Kyseessä on kiertotalousyhtiö, jonka innovaatio auttaa poistamaan kotitalouksien jätevedestä fosforia, lääkeaineita ja mikromuoveja.

Samalla kun Endev estää haitallisten aineiden päätymisen vesistöihin, se tuottaa puhdistetusta jätevesilietteestä energiaa kaukolämpöverkkoon. Koko ajan hupeneva ja arvokas fosfori ohjataan hyötykäyttöön lannoitteisiin.

Alkuvaiheessa Endev siirtyi kampukselta kotkalaiseen autotalliin, jossa saatiin testattua perusteknologiaa. Sen jälkeen alkoivat monitahoiset neuvottelut, jotta saataisiin perustettua varsinainen demonstraatiolaitos ja hankittua sille tarvittavat viranomaisluvat.

– Pakko sanoa, että Kotkan kaupungilla ei ollut rohkeutta näyttää vihreää valoa uuden teknologian yritykselle. Tie nousi pystyyn, riittävää motivaatiota uuden yritystoiminnan saamiseksi ei tuntunut löytyvän, Rönkkö muistelee.

Lopulta ihanteellinen kotipaikka löytyi naapurikunnasta Pyhtäältä.

– Pyhtäältä löytyi tarvittava can do -asenne, jonka avulla kaikki käytännön haasteet ratkesivat toimitilaa myöten. Olemme olleet tyytyväisiä, Pyhtää oli monella tapaa erinomainen ratkaisu!

Visionäärejä tarvitaan

Samaan aikaan Endevin osaamiselle virisi kysyntää valtakunnallisella tasolla. Suomen hallitusohjelmassa oli tunnistettu, miten vakava uhka fosforin loppuminen on.

Ympäristöministeriö myönsi rahoituksen Rovaniemellä toteutettavaan kärkihankkeeseen, jossa rakennetaan Endevin teknologiaan perustuva, Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan jätevesilietteen polttolaitos fosforin talteenottoon.

– Rovaniemellä uskallettiin tarttua kunnianhimoiseen hankkeeseen riskeistä huolimatta. Tämä on vaatinut monilta hallinnon avainhenkilöiltä rohkeutta ja kaukonäköisyyttä. Myös valtion apu oli merkittävässä roolissa. Riskinotto kannatti, sillä laitos on nyt lähes valmis ja tulevaisuuden potentiaalia on globaaleja markkinoita myöten. Hallintokulttuuri on muutoksessa, Rönkkö kiittää.

– Virkamiesten ja kuntapäättäjien joukossa on yhä enemmän tulevaisuuden tekijöitä, kuten Rovaniemellä ja Pyhtäällä. On tärkeää, että valtio kannustaa uuden teknologian käyttöönottoon sekä riskien hallintaan ja niiden sietämiseen.

Asenneilmapiiri kuntoon

Rönkön mielestä myös pk-yrityksillä pitäisi olla rohkeutta tarttua ympäristöteknologian tuomiin mahdollisuuksiin. Ilmastonmuutos on aikamme merkittävin megatrendi, jossa on valtavasti liiketoimintamahdollisuuksia.

LUT:in hallituksen puheenjohtaja luottaa lujasti tiede- ja innovaatiopohjaiseen liiketoimintaan ja verkostotalouteen.

– Ratkaisevaa on saada yliopistot ja ammattikorkeakoulut tiiviimpään ja konkreettisempaan yhteistyöhön yritysten kanssa. Myös yritysten pitää ottaa näissä projekteissa taloudellista riskiä, sillä kaikkea innovointia ei voida kustantaa verorahoista.

Suomella on kautta linjan paljon kehitettävää riskinottoon ja yrittäjämäiseen asenteeseen liittyen.

 – Ilmapiiriä täytyy kehittää siihen suuntaan, että riskinottoa, yrittäjyyttä ja omistajuutta arvostetaan. Ja kun asenteet ovat suotuisat ja kannusteet kohdillaan, suomalaisten pk-yrittäjien ja bisnesenkelien varallisuutta saadaan kanavoitua jälleen uusiin startupeihin. Samalla pystytään kierrättämään toisenlaista osaamispääomaa, kun konkarit antavat tietotaitonsa ja kontaktinsa uusien yrittäjien käyttöön.

Terveiset uudelle hallitukselle

EK:n yrittäjyysohjelmasta Rönkkö nostaa esille uudistumisen ohella tärkeän viestin päättäjille: poliittisen päätöksenteon ennustettavuus on elintärkeää, tempoilevuus on myrkkyä.

– Jos koko ajan muutetaan pelisääntöjä, kuinka yritystoimintaa ja isoja investointeja voi edes suunnitella? Yli vaalikausien ulottuvaa näkymää tarvitaan kipeästi niin energiapolitiikkaan, verotukseen, koulutukseen kuin infran rakentamiseen.

Rönkkö näkee myös lupa- ja kaavoitusprosesseissa paljon kehitettävää.

– Isoin yksittäinen ongelmakohta on rajaton valitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Siinä on vakava ja usein täysin perusteeton pullonkaula Suomen investoinneille. Se estää valitettavasti myös puhtaan teknologian hankkeiden etenemistä.

Tuomo Rönkkö, 63 

  • Innovaatiovaikuttaja, bisnesenkeli ja hallitusammattilainen.
  • Kansainvälinen ura konepaja- ja palveluteollisuuden johtotehtävissä (Ahlström, Eltel Networks, Maintpartner).
  • Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston hallituksen puheenjohtaja.
  • Luottamustehtäviä EK:n Yrittäjävaltuuskunnassa, Paltan vaalivaliokunnan puheenjohtaja ja Viipurin Taloudellisen Korkeakouluseuran puheenjohtaja.
  • Motto yrittäjänä: Aina ei voi voittaa – riskiä on otettava.

Tutustu myös muiden yrittäjälähettiläidemme viesteihin Suomen päättäjille:

Iris Mäkinen (Mäntän Klubi Oy):
Rakennemuutos on mahdollisuus

Peter Fredman (Fredman Group):
Digitalisaatio on jokaisen pk-yrityksen ulottuvilla

Tomi Lantto (Antell-Ravintola):
Neljä lääkettä työllisyyden parantamiseksi

Pirjo Pystykoski-Sopanen (Lennol Oy):
Kotiseudun yrittäjämyönteisyys on valtava voimavara

Jari Lainio (Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta):
Aikarajat viranomaisten lupakäsittelylle

Maria Hanho (Vaissi Oy):
Maaseudulla tarvitaan uutta ajattelua henkilöstöpulan ratkaisemiseen

Tuomas Pere (Pintos Oy):
Kasvuyrityksen rahoitus on kannattava sijoitus yhteiskunnalle

Kari Jussi Aho (Rukakeskus / Pyhätunturi Oy):
Suomalainen omistajuus kantaa yhteiskuntaa

EK:n yrittäjyystavoitteet eduskuntavaaleissa:

Lue lisää verkkosivuilta ja julkaisusta (”Tie auki työllistäville pk-yrityksille”)
Jatketaan keskustelua: #yrittäjyys2019

Haku