Kysely käynnissä

Palkkatiedustelut

Tulosta

EK kerää palkkatiedustelulla yrityksistä palkkatietoja sekä kuukausipalkkaisista että tuntipalkkaisista palkansaajista. Tietoja kerätään työehtosopimusneuvotteluja ja edunvalvontaa varten. Palkkatiedot ja -tilastot palvelevat myös yritysten tietotarpeita.

EK:n palkkatilastot ovat myös merkittävä osa Suomen ja EU:n virallista palkkatilastoa. EK luovuttaa palkkatilastotiedot Tilastokeskukselle, joten EK:n jäsenyritysten ei tarvitse vastata Tilastokeskuksen palkkatiedusteluihin. Tilastokeskus voi antaa tietoihin käyttöoikeuden tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten siten, että aineistoista on poistettu kaikki yksittäisen yrityksen suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot.

Huom! EK ei hyödynnä palkkatilastoinnissa kansallista tulorekisteriä, joka otetaan käyttöön vaiheittain vuosina 2019 ja 2020. Tulorekisteri sopii huonosti tilastointitarkoituksiin, ja sen kautta saatava aineisto ei täyttäisi työmarkkinatoiminnan palkkatilastolle asettamia laatuvaatimuksia. Tulorekisterin käyttöönotto ei täten aiheuta muutoksia EK:n palkkatiedusteluissa.

EK ei myöskään voi hyödyntää tulorekisterin ammattiluokitusta (TK10-koodisto), sillä EK käyttää palkkatilastoinnissa omia alakohtaisia luokituksiaan.

Syyskuun palkkatiedustelu

Tiedustelu koskee teollisuuden ja rakentamisen toimihenkilöitä sekä useimpien palvelualojen kuukausi- ja tuntipalkkaisia työntekijöitä ja toimihenkilöitä, lukuun ottamatta kiinteistöpalvelualan tuntipalkkaisia siivoojia.

Neljännesvuosipalkkatiedustelu

Tiedustelu koskee teollisuuden, rakentamisen, ahtausalan, viestinvälitys- ja logistiikka-alan ja eräiden palvelualojen tuntipalkkaisia työntekijöitä sekä kiinteistöpalvelualan tuntipalkkaisia siivoojia. Tiedustelu koskee eräillä aloilla myös kuukausipalkkaisia työntekijöitä. Tiedustelu tehdään pääsääntöisesti vain 4. neljännekseltä (loka-, marras- ja joulukuulta).

Muut palkkatiedustelut

    • Golf-alan palkkatiedustelu: Tiedustelu koskee golf-alan kuukausi- ja tuntipalkkaisia työntekijöitä.
    • Hiihtokeskusalan palkkatiedustelu: Tiedustelu koskee hiihtokeskusalan kuukausi- ja tuntipalkkaisia työntekijöitä.
    • Huvi- teema- ja elämyspuistojen palkkatiedustelu: Tiedustelu koskee alan kuukausi- ja tuntipalkkaisia työntekijöitä.

Mitä yrityksiä palkkatiedustelu koskee?

Palkkatiedustelu koskee kaikkia EK:n jäsenyrityksiä. Palkkatiedustelun piiriin kuuluvat kaikki yritykseen työsuhteessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt työsuhteen muodosta ja työajasta riippumatta. Sen sijaan yritysten ylin johto sekä omistus- tai sukulaisuussuhteen perusteella työskentelevät eivät kuulu tiedustelun piiriin.

Eräillä aloilla pienten yritysten ei tarvitse vastata tiedusteluun.

Mitä tietoja tiedustelu sisältää?

Palkkatiedustelussa kerätään yksilökohtaisia tietoja palkoista ja eri palkaneristä, työpanoksesta sekä henkilöiden taustatiedoista.

Tietosisältö vaihtelee eri sopimusaloilla ja se on selostettu kunkin sopimusalan vastaamisohjeissa. Sopimusalaa ja työtehtävää kuvaavat luokitukset perustuvat pääosin työehtosopimuksiin.

Miten tuloksia julkaistaan?

Palkkatiedustelujen tuloksia julkaistaan EK:n ja jäsenliittojen verkkosivuilla.

Viimeisimmät palkkatilastot sekä muita palkkoihin ja työvoimakustannuksiin liittyviä tietoja on esitetty kohdassa Palkat ja työvoimakustannukset.

Miten tiedusteluun vastataan?

Lisätietoja Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ek.fi
(ilman skandinaavisia merkkejä)
Syyskuun palkkatiedustelu, palvelualat
Sari KorvenrantaSari Korvenranta
puh. 09 4202 3224
Syyskuun palkkatiedustelu, teollisuus, rakentaminen ja eräät palvelualat
Kauppinen_SirkkaSirkka Kauppinen
puh. 09 4202 2377
Garavelli_RiittaRiitta Garavelli
puh. 09 4202 2231
Neljännesvuosipalkkatiedustelu
Timo NeuvonenTimo Neuvonen
puh. 09 4202 2359
Tiedonsiirto
Antti JämsénAntti Jämsén
puh. 09 4202 3229