Palkkatilastot

Tulosta

EK tuottaa suurimman osan Suomen yksityisen sektorin palkkatilastoista. Tiedot saadaan jäsenyritysten palkkahallintojärjestelmistä. Vuositasolla EK kerää tiedot noin 700 000 henkilön palkoista.

Miksi EK tekee palkkatilastoja?

EK tuottaa palkkatilastoja edunvalvonnallisiin tarkoituksiin ja osaksi Suomen virallista tilastoa. Palkkatilastoja käytetään ansiokehityksen sekä palkkatasojen ja -rakenteiden seuraamiseen EK:ssa, työnantajaliitoissa ja jäsenyrityksissä. Palkkatilastoja tarvitaan myös työehtosopimusneuvotteluissa, kun arvioidaan palkankorotusten kustannusvaikutuksia eri aloilla.

EK tekee tilastoyhteistyötä eri sidosryhmien kuten Tilastokeskuksen, palkansaajajärjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa. EK luovuttaa keräämänsä palkkatilastoaineistot Tilastokeskukselle osaksi Suomen virallista palkkatilastoa ja EU:n palkkarakennetilastoa.

EK:n tuottamat palkkatilastot

EK tuottaa vuosittain kaksi laajaa palkkatilastoa, kuukausipalkkatilaston ja tuntipalkkatilaston. Kuukausipalkkatilastoon kerätään syyskuulta tiedot yli 500 000 toimihenkilöstä ja työntekijästä. Tuntipalkkatilaston tiedot kerätään neljänneltä vuosineljännekseltä, ja se sisältää tietoja noin 170 000 tuntipalkkaisesta työntekijästä teollisuudessa, rakentamisessa ja eräillä muilla aloilla.

Edellä mainittujen lisäksi EK tuottaa eräitä suppeampia palkkatilastoja sellaisilta aloilta, joilla toiminnan kausiluontoisuuden vuoksi tiedot on kerättävä päätiedusteluista poikkeavilta ajankohdilta.

 

Kuukausipalkkaisten ansiokehitys henkilöstöryhmittäin

 

Työntekijöiden keskiansioita eräillä EK:n sopimusaloilla